Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.01.2019.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1./12/IPIA/CFLA/006) Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2013.gada 30.janvārī. Projekta īstenošanas laiks ir 27 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2015.gada 29.aprīlī. Projekta mērķis: Ieviesta droša un ātra…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.11.2015.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005) Projekta ietvaros tika izveidota publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2013.
  Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/013/IPIA/CFLA/010/006 ietvaros pielāgotas valsts informācijas sistēmas euro valūtas ieviešanai Latvija ar 2014.gada 1.janvāri ir pievienojusies eiro zonai. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.01.2012.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007) Projekta īstenošana ir pabeigta 2012.gada 12.janvārī. Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest elektronisko iepirkumu sistēmu, kuru bez veiktspējas šķēršļiem varētu lietot visas publiskās pārvaldes iestādes -…
  Statuss:
  Noslēdzies
  05.04.2011.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018) TAPIS 2. kārta: 05.05.2011. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.10.2009.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 13.maijā. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2013.gada 11.decembrī. Projekta mērķi: E-pakalpojumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  20.08.2009.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju izstrādāja Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). TAPIS nodrošina pašvaldību teritoriju plānojumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.07.2009.
  Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005) Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009) Abi projekti secīgi izveidoja un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.07.2009.
    (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002) Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 16.jūlijā. Tā īstenošanas laiks bija 72 mēneši. Projekta mērķis: Izveidot  vienotu pieejas punktu dažādu ģeotelpisko datu turētāju …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un…