pasts [at] vraa.gov.lv

Mārtiņš Rinčs

Direktora vietnieks
pasts [at] vraa.gov.lv

Arvis Širaks

Departamenta direktors
Arvis.Siraks [at] vraa.gov.lv

Dagnija Raugule

Juriste
Dagnija.Raugule [at] vraa.gov.lv

Raimonds Freimanis

Jurists
Raimonds.Freimanis [at] vraa.gov.lv

Dace Zujāne

Eksperte stratēģiskās analīzes un plānošanas jautājumos
Dace.Zujane [at] vraa.gov.lv

Estere Niedra

Juriste personāla jautājumos
Estere.Niedra [at] vraa.gov.lv

Kristaps Prēdelis

Projektu vadītājs
Kristaps.Predelis [at] vraa.gov.lv

Dace Dūze-Šišlo

Vecākā speciāliste nodrošinājuma jautājumos
Dace.Duze-Sislo [at] vraa.gov.lv

Uldis Mālnieks

Saimniecības pārzinis-automobiļa vadītājs
Uldis.Malnieks [at] vraa.gov.lv

Haldors Ivanovskis

Departamenta direktors
Haldors.Ivanovskis [at] vraa.gov.lv

Harijs Ginters

Departamenta direktora vietnieks
Harijs.Ginters [at] vraa.gov.lv

Jolanta Mustermane

Vecākā eksperte
Jolanta.Mustermane [at] vraa.gov.lv

Kristīne Meijere

Vecākā eksperte
Kristine.Meijere [at] vraa.gov.lv

Inga Vecmane

Vecākā eksperte
Inga.Vecmane [at] vraa.gov.lv

Velga Šķiņķe

Vecākā eksperte
Velga.Skinke [at] vraa.gov.lv

Jānis Rudzītis

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas direktors
Janis.Rudzitis [at] vraa.gov.lv

Zigmārs Grūbe

Departamenta direktora vietnieks
Zigmars.Grube [at] vraa.gov.lv

Inese Zvejniece

Nodaļas vadītāja
Inese.Zvejniece [at] vraa.gov.lv

Dace Krupenko

Vecākā eksperte
Dace.Krupenko [at] vraa.gov.lv

Sarmīte Pastere

Vecākā eksperte
Sarmite.Pastere [at] vraa.gov.lv

Laima Ķiece

Vecākā eksperte
Laima.Kiece [at] vraa.gov.lv

Mārtiņš Ozols

Vecākais eksperts
Martins.Ozols [at] vraa.gov.lv

Artūrs Tribis

Projektu vadītājs
Arturs.Tribis [at] vraa.gov.lv

Dārta Treija

Projekta vadītāja asistente
Darta.Treija [at] vraa.gov.lv
life [at] vraa.gov.lv

Jānis Vēbers

Vienības vadītājs - projekta vadītājs
Janis.Vebers [at] vraa.gov.lv

Zane Pūpola

Vecākā eksperte
Zane.Pupola [at] vraa.gov.lv

Madara Eihe

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Madara.Eihe [at] vraa.gov.lv
Vineta.Snore [at] vraa.gov.lv

Vineta Šnore

Programmas konsultante
vineta.snore [at] vraa.gov.lv
Vineta.Griekere [at] vraa.gov.lv

Vineta Grieķere

Projektu vadītāja
Vineta.Griekere [at] vraa.gov.lv

Elena Kolosova

Projektu vadītāja
Elena.Kolosova [at] vraa.gov.lv
pasts [at] vraa.gov.lv

Edgars Cīrulis

Direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos
pasts [at] vraa.gov.lv

Arnis Kudiņš

Departamenta direktors
Arnis.Kudins [at] vraa.gov.lv

Jānis Lagzdiņš

Nodaļas vadītājs
Janis.Lagzdins [at] vraa.gov.lv

Inga Kovkājeva

Nodaļas vadītāja
Inga.Kovkajeva [at] vraa.gov.lv

Sandris Laukazīle

Nodaļas vadītājs
Sandris.Laukazile [at] vraa.gov.lv

Baiba Pitkeviča

Nodaļas vadītāja
Baiba.Pitkevica [at] vraa.gov.lv

Egils Šverns

Sektora vadītājs
Egils.Sverns [at] vraa.gov.lv

Arnis Vārslavs

Nodaļas vadītājs
Arnis.Varslavs [at] vraa.gov.lv

Mihails Medvedevs

Departamenta direktors
Mihails.Medvedevs [at] vraa.gov.lv

Kristīne Krustiņa

Lietotāju atbalsta speciāliste
Kristine.Krustina [at] vraa.gov.lv

Kristīna Ozerova

Lietotāju atbalsta speciāliste
Kristina.Ozerova [at] vraa.gov.lv

Armands Igaunis

Lietotāju atbalsta speciālists
Armands.Igaunis [at] vraa.gov.lv

Alevtīna Novikova

Lietotāju atbalsta speciāliste
Alevtina.Novikova [at] vraa.gov.lv

Andris Liepiņš

Nodaļas vadītājs
Andris.Liepins [at] vraa.gov.lv
eis [at] vraa.gov.lv

Oļegs Fiļipovičs

Departamenta direktors
Olegs.Filipovics [at] vraa.gov.lv
eis [at] vraa.gov.lv

Elita Kļaviņa

Nodaļas vadītāja
Elita.Klavina [at] vraa.gov.lv

Astra Bērziņa

Vecākā konsultante
Astra.Berzina [at] vraa.gov.lv

Pēteris Trokša

Vecākais konsultants
Peteris.Troksa [at] vraa.gov.lv

Ilga Cimdiņa

Vecākā konsultante
Ilga.Cimdina [at] vraa.gov.lv

Ingus Miškinskis

Projektu vadītājs
Ingus.Miskinskis [at] vraa.gov.lv

Zigurds Drafens

Vecākais konsultants
Zigurds.Drafens [at] vraa.gov.lv

Velta Mizovska

Vecākā konsultante
Velta.Mizovska [at] vraa.gov.lv

Kristīne Cinkus

Vecākā konsultante
Kristine.Cinkus [at] vraa.gov.lv

Dagnija Pileniece

Vecākā konsultante
Dagnija.Pileniece [at] vraa.gov.lv

Gunārs Alksnis

Projektu vadītājs
Gunars.Alksnis [at] vraa.gov.lv

Oskars Blumbergs

Vecākais konsultants
Oskars.Blumbergs [at] vraa.gov.lv

Juris Kalējs

Nodaļas vadītājs
Juris.Kalejs [at] vraa.gov.lv

Laima Pujāte

Sistēmu analītiķe biznesa un pārvaldības procesu jautājumos
Laima.Pujate [at] vraa.gov.lv

Pēteris Kāpostiņš

Sistēmu analītiķis
Peteris.Kapostins [at] vraa.gov.lv

Ivars Vilks

Sistēmu analītiķis
Ivars.Vilks [at] vraa.gov.lv

Dace Veinberga

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs
Dace.Veinberga [at] vraa.gov.lv

Nadežda Pūtele

Sistēmu analītiķe
Nadezda.Putele [at] vraa.gov.lv
info [at] vasab.org

Alda Nikodemusa

Sekretariāta vadītāja
Alda.Nikodemusa [at] vraa.gov.lv

Elīna Veidemane

Sekretariāta vadītājas vietniece
Elina.Veidemane [at] vraa.gov.lv

Jana Patmalniece

Biroja administratore
Jana.Patmalniece [at] vraa.gov.lv

Egija Stapkēviča

Projektu koordinatore
Egija.Stapkevica [at] vraa.gov.lv

Liene Strazdiņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Liene.Strazdina [at] vraa.gov.lv

Liene Gaujeniete

Telpiskās plānošanas eksperte
Liene.Gaujeniete [at] vraa.gov.lv

Inga Jēkabsone

Projekta vadītāja
Inga.Jekabsone [at] vraa.gov.lv

Ineta Jansone

Nodaļas vadītāja
Ineta.Jansone [at] vraa.gov.lv

Ina Irbe

Ekonomiste
Ina.Irbe [at] vraa.gov.lv

Loreta Ušacka

Vecākā eksperte finanšu plānošanas un grāmatvedības jautājumos
Loreta.Usacka [at] vraa.gov.lv

Evija Miķelsone

Vecākā grāmatvede
Evija.Mikelsone [at] vraa.gov.lv

Ludmila Golovenko

Vecākā grāmatvede
Ludmila.Golovenko [at] vraa.gov.lv