Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  02.08.2021.
  Eiropas Komisijas Digitālās vienotās tirgus stratēģija definē mērķi sekmēt Eiropas ekonomiku un palīdzēt gan iedzīvotājiem, gan komersantiem gūt lielāko iespējamo labumu no digitālajām tehnoloģijām. Tās īstenošana sekmēs inovāciju, ekonomisko izaugsmi un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  21.07.2021.
  VRAA kā sadarbības partneris piedalās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)” Nr. 2.2.1.1/21/I/001 (turpmāk – Projekts) īstenošanā. Projekta virsmērķis Informācijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  14.04.2021.
  Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.11.2020.
  (Nr. 2.2.1.1/17/I/008) Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 27.novembrī noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/008 “Teritoriālās attīstības plānošanas procesu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  23.11.2020.
  (Nr. 2.2.1.1/17/I/009) Pamatojoties uz 2020.gada 30.oktobra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 628 "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 5. oktobra rīkojumā Nr. 556 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  23.11.2020.
  (Nr. 2.2.1.1/17/I/015) Projekts “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības…
  Statuss:
  Īstenošanā
  09.10.2020.
  Labklājības ministrija sadarbībā ar vairākām iestādēm, tajā skaitā Valsts reģionālās attīstības aģentūru, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Nodrošināt publisko datu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.08.2020.
  Projekts „E-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība” (Nr.2.2.1.1/17/I/004) Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) 2017.gada 1.augustā noslēdza Vienošanos ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.2…
  Statuss:
  Īstenošanā
  28.02.2020.
  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija kopā ar sadarbības partneriem – Nacionālo botānisko dārzu, Latvijas Nacionālo dabas muzeju, Rīgas Nacionālo zooloģisko dārzu, Valsts vides dienestu, Latvijas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai…