Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvā padome ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos, atbalstot fonda līdzekļu piešķiršanu projektiem, kuri veicina ilgtspējīgu attīstību un to mērķis atbilst valstiski vai starptautiski atzītām vides politikas vai vides izglītības prioritātēm.

Fonda konsultatīvā padome darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības principu.

Konsultatīvās padomes sastāvā ir biedrību un nodibinājumu, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, un ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju ievēlēti pārstāvji.

Konsultatīvajai padomei ir šādi uzdevumi:

  1. Atbilstoši Fonda padomes apstiprinātajām fonda līdzekļu izmantošanas vadlīnijām un saskaņā ar Fonda padomes apstiprināto projektu iesniegšanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību izvērtēt un pieņemt ieteikuma rakstura lēmumus par Fonda administrācijā iesniegto projektu iesniegumu finansēšanu no Fonda līdzekļiem;
  2. Sniegt priekšlikumus Fonda padomei projektu iesniegšanas, novērtēšanas, finansēšanas un lēmumu pieņemšanas kārtības pilnveidošanai.

Latvijas vides aizsardzības fonda konsultatīvās padomes nolikums

Ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra 06.09.2019. rīkojumu Nr.1-2/110 apstiprināts Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvās padomes personālsastāvs (pilnvaru termiņš – 05.09.2021)

Nr.p. k.

Organizācijas nosaukums

Deleģētais pārstāvis

Deleģētā pārstāvja vietnieks

1.

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (LASA)

Dace Āriņa

Rūta Bendere

2.

Biedrība “Baltijas Vides Forums”

Ingrīda Brēmere

Daina Indriksone

3.

Biedrība “Zaļais ceļš”

Ilze Herberga

Baiba Zālīte

4.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”

Āris Jansons

Andis Lazdiņš

5.

Biedrība “Vides aizsardzības klubs”

Elita Kalniņa

Aija Caune

6.

Biedrība “Latvijas Iepakojuma asociācija”

Iveta Krauja

Laura Berga

7.

Biedrība “Baltijas krasti”

Elīna Konstantinova

Līga Brūniņa

8.

Biedrība “Latvijas Vides pārvaldības asociācija”

Olga Meļņičenko

Aiga Kāla

9.

Biedrība “Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija”

Armands Nikolajevs

 

10.

Biedrība “Ezeru un purvu izpētes centrs”

Ilze Ozola

Ieva Saleniece

11.

Biedrība “Green strategy”

Kārlis Ozoliņš

Velga Marija Ozoliņa

12.

Nodibinājums “Latvijas Dabas fonds”

Inga Račinska

Lelde Eņģele

13.

Nodibinājums “Pasaules dabas fonds”

Jānis Rozītis

Magda Jentgena

14.

Nodibinājums “Vides izglītības fonds”

Jānis Ulme

-

15.

Biedrība “Bērnu vides skola”

Laura Zvingule

Linda Zeibote