Dokumenti līguma noslēgšanai un finansējuma saņemšanai

Apakšprogrammai „Vides aizsardzības projekti”:

  • Projekta tāme (līguma pielikums Nr. 2) ir pieejama pie attiecīgās aktivitātes konkursa nolikuma