Koplietošanas komponenšu nodrošināšana

Koplietošanas komponentes ir datorprogrammu moduļi, kuri atkārtoti izmantojami dažādu iestāžu e-pakalpojumos vai IT sistēmās. Koplietošanas komponentes nodrošina kādas funkcionalitātes izmantošanas iespējas dažādu iestāžu sistēmās atkārtoti neveicot to izstrādi katrai iestādei atsevišķi. Šādi tiek ekonomēti valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, kā arī nodrošināta pakalpojuma kvalitāte.

Koplietošanas komponentes jāizmanto visām iestādēm, kurām viņu sistēmās nepieciešama kādas šīs komponentes piedāvātā funkcionalitāte.

Pakalpojuma informācija

Ar koplietošanas komponenšu izmantošanas nosacījumiem un sadarbības uzsākšanas procedūrām sīkāk var iepazīties šeit.

Nodrošināmais servisa līmenis (SLA)

Koplietošanas komonentes tiek nodrošinātas katru dienu, 24 h diennaktī.

Pakalpojuma pieejamības rādītājs:

  • Darba dienās darba laikā no 8:30 līdz 17:00 – 99.0 % mēnesī no paredzētā pakalpojuma sniegšanas laika.
  • Visā pārējā laikā – 97.0 % mēnesī no paredzētā pakalpojuma sniegšanas laika.

Reakcijas laiki:

  • Pieteikuma apstrāde lietvedībā pēc sākotnējās saņemšanas iestādē, pirms nodošanas ekspertam: 3dd (darba dienas)
  • Pieteikuma apstrādes uzsākšana pie eksperta, pēc tā saņemšanas lietvedībā: 1dd
  • Atbalsta sistēmas uzdevuma izpildes uzsākšana atbalsta sistēmā no pieteikuma saņemšanas brīža darba laikā: 2h
  • Atbalsta sistēmas uzdevuma izpilde atbalsta sistēmā (ja nav atliktais izpildes datums): 10dd
  • Atbildes sniegšana e-pasta konsultācijā : 48 h

Atbalsts

Neskaidrību vai problēmu gadījumā esošie vai potenciālie koplietošanas komponenšu lietotāji atbalstu var saņemt vēršoties atbalsta dienestā:

  • Fiziskām personām, kurām ir problēmas adrešu atlasīšanā izmantojot koplietošanas komponenšu, ir ieteicams vērsties VRAA atbalsta dienestā, zvanot uz numuru 66155505 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@vraa.gov.lv
  • Iestādes, kuras integrējušas, integrē vai vēlas integrēt koplietošanas komponenšu var vērsties VRAA atbalsta dienestā, zvanot uz numuru 66155505 vai rakstot e-pastu uz atbalsts@vraa.gov.lv

VRAA atbalsta dienests sniedz konsultācijas darbdienās: P.- C. no 8:30 līdz 16:30, piektdien no 8:30 līdz 16:00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts.

Novērtē IT pakalpojumu

Sniedziet savu ieguldījumu IT pakalpojuma novērtēšanā, aizpildot aptaujas anketu.