TAPIS logo

VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju ir izstrādājusi Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS).

TAPIS nodrošina pašvaldību teritoriju plānojumu centralizētu elektronisko apriti, ka arī teritoriju plānojumu izstrādes un saskaņošanas elektronisko atbalstu.

www.tapis.gov.lv