Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) izvietots e-risinājumu kopums pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem, kā arī piegādātājiem, kas nodrošina publiskā iepirkuma procesa un saistīto aktivitāšu elektronisko vidi.


Pakalpojuma informācija

Pakalpojums nodrošina:

- iepirkumu, metu konkursu un iepirkuma vai koncesijas procedūru rīkošanas ar pieteikumu un piedāvājumu elektroniskas iesniegšanas vidi e-konkursu ietvaros;

- preču un pakalpojumu centralizētas elektroniskas iegādes un darījumu slēgšanas vidi e-pasūtījumu ietvaros;

- ziņu iegūšanas no reģistriem, lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā vai koncesijas procedūrā un vai kandidāts vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, vidi e-izziņu ietvaros.

EIS izmantošanas iespējas

Visas publiskās personas var izmantot e-pasūtījumus preču un pakalpojumu iegādei. Savukārt kā piegādātāji personas var piedalīties e-pasūtījumu katalogos tikai tad, ja tās ir ieguvušas līgumslēgšanas tiesības centralizēto institūciju rīkotajās iepirkuma procedūrās un parakstījušas vispārīgo vienošanos par dalību katalogā.
E-konkursus publiskās un privātās personas var izmantot atbilstoši apmācību videomateriālos pieejamajai informācijai:

E-izziņu ietvaros publiskās personas var iegūt ziņas par pretendentiem vai kandidātiem no Uzņēmumu reģistra, Iedzīvotāju reģistra, Elektroniskās deklarēšanas sistēmas, Elektronisko pieprasīju pārbaudes sodu reģistrā, Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas. Privātās personas E-izziņu ietvaros var iegūt ziņas tikai par sevi.
Informācija par e-pasūtījumos veiktajiem darījumiem, kā arī e-konkursu sistēmā izsludinātajiem iepirkumiem, procedūrām un noslēgtajiem līgumiem brīvi pieejama Latvijas atvērto datu portālā. Informācija tiek atjaunota reizi diennaktī.

Izmantošanas nosacījumi un sadarbības uzsākšanas procedūra

Publiskajai vai privātajai personai, kura plāno izmatot iepirkumu vajadzībām paredzēto e-risinājumu kopumu (piemēram, iesniegt piedāvājumus izsludinātai iepirkuma procedūrai, pieprasīt un saņemt e-izziņas), ir jābūt reģistrētai EIS un jāizveido sistēmas lietotāji ar nepieciešamajām lomām. Lai reģistrētos EIS, potenciālajam sistēmas dalībniekam ir jāaizpilda reģistrācijas veidlapas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem un jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā (papīra formā adresē Alberta iela 10, Rīga, LV-1010; vai elektroniskā formā parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv), vai (tikai privātajām personām, kas ir LV reģistrētas personas) jāveic pašreģistrācija. Vairāk informācijas par reģistrācijas kārtību un veidlapām šeit.

Nodrošināmais servisa līmenis (SLA)

EIS pakalpojums tiek nodrošināts katru dienu, 24h diennaktī.

Pakalpojuma pieejamības rādītājs:

  • Darba dienās darba laikā no 8:30 līdz 16:30 – 95% mēnesī no paredzētā pakalpojuma sniegšanas laika.

Reakcijas laiki:

  • EIS dalībnieka reģistrācijas pieteikuma apstrāde pēc tā sākotnējās saņemšanas iestādē: 3 darba dienās.
  • Atbalsta sistēmas uzdevuma izpildes uzsākšana atbalsta sistēmā no pieteikuma saņemšanas brīža darba laikā: 2h.

Atbalsts

Neskaidrību vai problēmu gadījumā esošie vai potenciālie EIS lietotāji atbalstu var saņemt, vēršoties atbalsta dienestā:

  • Jautājumos, kas saistīti ar e-konkursu apakšsistēmu, ir ieteicams vērsties EIS lietotāju vienotajā atbalsta centrā, zvanot uz numuru 66155511 vai rakstot e-pastu uz eis@vraa.gov.lv.
  • Jautājumos, kas saistīti ar e-izziņu apakšsistēmu, ir ieteicams vērsties EIS lietotāju vienotajā atbalsta centrā, zvanot uz numuru 62102855 vai rakstot e-pastu uz eis@vraa.gov.lv.
  • Jautājumos, kas saistīti ar lietotāju reģistrāciju, ir ieteicams vērsties EIS lietotāju vienotajā atbalsta centrā, rakstot e-pastu uz eis@vraa.gov.lv.
  • Detalizēta kontaktinformācija ir pieejama šeit.

VRAA atbalsta dienests sniedz konsultācijas darbdienās: Pr.- Ce. no 8:30 līdz 16:30, Pk. no 8:30 līdz 16:00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts.

Novērtē IT pakalpojumu

Sniedziet savu ieguldījumu IT pakalpojuma novērtēšanā, aizpildot aptaujas anketu.