VIRSIS logo

Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmā (VIRSIS) tiek uzkrāti dati par valsts informācijas sistēmās apstrādātajiem informācijas resursiem, kā arī informācija par valsts informācijas sistēmu darbībai nepieciešamajiem tehnoloģiskajiem resursiem un pakalpojumiem.

VIRSIS ir resursu un pakalpojumu sistēma, kas nodrošina:

  • Datu apkopošanu, reģistrēšanu un uzturēšanu par valsts pārvaldes digitālajām tehnoloģijām, informācijas resursiem, valsts pārvaldes pakalpojumiem, dzīves situācijām, valsts digitālo tehnoloģiju infrastruktūru un informācijas sistēmām;
  • Pieteikumu iesniegšanu un elektroniskās vienošanās slēgšanu starp institūcijām par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumiem un valsts pārvaldes pakalpojumiem.