Apraksts

  Latvijas atvērto datu portāls ir vienota platforma piekļuvei valsts pārvaldes atvērtajiem datiem. Portālā ir datu katalogs, kas nodrošina iespēju aprakstīt atvērto datu metadatus, kā arī pievienot failus vai norādīt saites uz atvērto datu resursiem.

  Izmantošanas iespējas

  • Atvērtie dati ir publiska informācija, kas tiek nodota sabiedrībai tādā tehniskā veidā, lai to varētu lejupielādēt, apstrādāt un izmantot, piemēram, jaunu pētījumu un pakalpojumu izveidē.

  • Atvērto datu pieeju var attiecināt uz visu informāciju, kuru valsts iestāde publicē, piemēram, publiskiem reģistriem un valsts informācijas sistēmu publiskajām daļām – pētījumiem, statistiku, tabulām.

  • Atvērtos datus iestādes publicē pēc savas iniciatīvas, kas uzskatāma par labu praksi un labas pārvaldības piemēru.

  • Latvijas atvērto datu portāls ir izveidots, izmantojot atvērtā koda tehnoloģijas un CKAN atvērto datu kataloga platformu.


  Pieslēgšanas kārtība

  Lai pievienotos portālam, lūdzam lejupielādēt un aizpildīt pieteikuma veidlapu un nosūtīt to uz VRAA e-adresi.

  Latvijas atvērto datu portāls (https://data.gov.lv) (turpmāk – portāls) ir vienota platforma piekļuvei valsts pārvaldes atvērtajiem datiem.

  Portālā ir datu katalogs, kas nodrošina iespēju aprakstīt atvērto datu metadatus, kā arī pievienot failus vai norādīt saites uz atvērto datu resursiem.

  Portāla datu katalogā datus publicē organizācijas (turpmāk – publicētāji), kas īsteno pārvaldes funkcijas un uzdevumus.

  Pieteikšanās datu publicēšanai portāla datu katalogā notiek atbilstoši sadaļā "Publicētājiem" norādītājai informācijai.Publicētāji ir atbildīgi par datu kataloga saturu un datu atbilstību klasifikatorā norādītājam datu atjaunošanas biežumam.

  Portāla saturu veido Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

  Portāla lietotāju pienākums ir izmantot portālu atbilstoši normatīvajiem aktiem, neveikt kaitnieciskas, maldinošas vai portāla darbību traucējošas darbības.