E-formas

E-adrese, jeb oficiālā elektroniskā adrese ir ieviesta valsts un pašvaldību iestāžu drošai saziņai ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kā arī iestāžu saziņai savā starpā.
Skatīt vairāk

Maksājumu modulis

Maksājumu modulis ir valsts un pašvaldību sistēmās integrējams centralizēts risinājums, kas piedāvā iespēju klientiem veikt elektroniskus norēķinus par iestādes sniegtajiem elektroniskajiem pakalpojumiem.
Skatīt vairāk

Vienreizes principa tehniskā sistēma

Šajā lapā jūs atradīsiet informāciju par to, kas ir Vienreizes principa tehniskā sistēma (The Once Only Technical System jeb OOTS), kā arī to, kas attiecas uz apliecinājumu apmaiņu un vienreizes principu.
Skatīt vairāk

Adrešu meklēšanas komponente

Adrešu meklēšanas modulis ir paredzēts adrešu meklēšanai Adrešu reģistra datu bāzē. Tas sastāv no lietotāja saskarnes un adrešu datu bāzes.
Skatīt vairāk