Šī pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina iestādēm vienotu IT risinājumu izmantošanas iespēju iestādes funkciju atbalstam.

Šo pakalpojumu ieteicams izmantot iestādēm, kas vēlas koncentrēties uz pamatdarbības jautājumiem un nedomāt par IT risinājumu uzturēšanu un attīstīšanu.


Pakalpojuma informācija

Centralizēto IT standartrisinājumu darbības nodrošināšanas pakalpojums ietver servispakalpojumus:

 • E-pasta servispakalpojums
 • DVS servispakalpojums

E-pasta servispakalpojums

Apakšpakalpojuma ietvaros VRAA:

 • nodrošina licences piešķiršanu vai anulēšanu, tiesību piešķiršanas vai anulēšanas gadījumā;
 • veic personalizēto vai tehnisko e-pasta kontu izveidi;
 • nodrošina koplietošanas e-pastu pārvaldību;
 • nodrošina mēstuļu filtru pārvaldību;
 • veic informācijas sagatavošanu par lietotāju kontiem atbilstoši Microsoft Exchange Online administrēšanas panelī pieejamai informācijai;
 • veic nestandarta informācijas pieprasījumu apstrādi VRAA atsevišķi, vienojoties par to ar pakalpojuma saņēmēju.

DVS servispakalpojums

Apakšpakalpojuma ietvaros VRAA:

 • nodrošina DVS risinājuma pieejamību;
 • veic DVS pielāgošanu pakalpojuma saņēmēja specifiskajām prasībām (pieejamā finansējuma ietvaros);
 • nodrošina DVS datu rezerves kopēšanu;
 • veic Lietotāju un iestāžu pieteikumu (t.sk. incidentu un lietotāja tiesību) apstrādi;
 • nodrošina DVS apstrādāto dokumentu kopiju izsniegšanu iestādei.

Izmantošanas nosacījumi un sadarbības uzsākšanas procedūra

Nosacījumi

Iestādei jābūt a) VARAM resora iestādei, b) jānoslēdz līgums ar VRAA par pakalpojumu.

Procedūra

Konkrētu darbību pakalpojuma ietvaros pieprasa iestādes IT kontaktpersona vai pārstāvis IT ekspertu darba grupā, kā arī jebkurš iestādes darbinieks, nosūtot e-pastu uz adresi IT@vraa.gov.lv.

Konsultatīvo atbalstu var pieprasīt jebkurš iestādes darbinieks, nosūtot e-pastu uz minēto adresi.

Nodrošināmais servisa līmenis (SLA)

 • Pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00
 • Pieteikuma apstrāde notiek vienas darba dienas laikā, ja nav nepieciešama papildus licenču iegāde vai noma
 • Microsoft garantē Exchange Online pakalpojuma pieejamību 99,9%.
 • DVS servispakalpojuma pieejamība 99,5% mēnesī.

Atbalsts

Neskaidrību vai problēmu gadījumā esošie vai potenciālie datorizētās daba vietas pakalpojuma saņēmēji atbalstu var saņemt, vēršoties pēc atbalsta rakstot e-pastu uz IT@vraa.gov.lv vai piesakot pieteikumu VRAA Pieteikumu apstrādes sistēmā.

VRAA atbalstu sniedz darbdienās: P.- C. no 8:00 līdz 18:00, piektdien no 8:00 līdz 17:00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts.