Statuss:
Noslēdzies
ES logo

(Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005)


Projekta ietvaros tika izveidota publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas. Elektronisko iepirkumu sistēma (turpmāk – EIS) darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu un Publiskās un privātās partnerības likumu.

E-izsoļu apakšsistēmas izstrāde, pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos dod iespēju izmantot elektroniskās izsoles, kas ir vēl viens instruments piegādātāju godīgas konkurences nodrošināšanai, un pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju izmaksu samazināšanai par iepirkuma līguma izpildi un izdevīgāku piedāvājuma nosacījumu iegūšanai. Elektronisko izsoļu izmantošanas iespēja pasūtītājiem un sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem publiskajos iepirkumos ir paredzēta gan Publisko iepirkumu likumā, gan  Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. E-konkursu apakšsistēma izveidota vienotas elektroniskās vides iepirkumu norises atbalstam, t.sk. nepieciešamo dokumentu standartizētai sagatavošanai, uzglabāšanai un izmantošanai, pieteikumu un piedāvājumu sagatavošanai un iesniegšanai, kā arī daļējai izvērtēšanai un sasaistes nodrošināšanai starp dažādām iepirkuma procedūru norisi atbalstošajām informācijas sistēmām un apakšsistēmām – e-izziņu apakšsistēmu, e-izsoļu apakšsistēmu un e-katalogu apakšsistēmu.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka veiksmīgi ir īstenotas visas Projektā paredzētās aktivitātes un sasniegts Projekta mērķis - iepirkuma procedūru norises elektronizācija, palielinot to efektivitāti un samazinot administratīvos izdevumus un iepirkumu administratīvo slogu. Un jau šobrīd Projektā plānotā e-iepirkumu sistēma ir publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un būvdarbus, iepirkuma procedūras veic elektroniskā vidē, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iespējas.  

Valsts reģionālās attīstības aģentūra norāda, ka, Projekta aktivitāšu īstenošana ir veiksmīgi pabeigta, iekļaujoties sākotnēji noteiktajā termiņā - līdz 2015.gada 30.novembrim.

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras organizētajiem iepirkumiem var iepazīties Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājas lapā: http://www.vraa.gov.lv/lv/about/iepirkumi/.

Kontaktpersona:

Oļegs Fiļipovičs
Elektronisko iepirkumu departamenta direktors
Tālr.: +371 67350649
E-pasts: olegs.filipovics@vraa.gov.lv