Šajā lapā jūs atradīsiet informāciju par to, kas ir Vienreizes principa tehniskā sistēma (The Once Only Technical System jeb OOTS), kā arī to, kas attiecas uz apliecinājumu apmaiņu un vienreizes principu.

Vienreizes principa tehniskā sistēma nodrošina oficiālu dokumentu vai datu pārrobežas iesniegšanu (pazīstamus kā "apliecinājumus") pēc lietotāju pieprasījuma, iedzīvotājiem vai uzņēmumiem piesakot administratīvu procedūru vai pakalpojumu tiešsaistē tādās jomās, kā:

  • dzimšana;
  • pārcelšanās;
  • uzturēšanās;
  • studijas;
  • profesionālā kvalifikācija;
  • darbs;
  • pensijas saņemšana citās ES valstīs;
  • uzņēmējdarbība;
  • publiskie iepirkumi;

tos izgūstot no citas ES valsts pārvaldes iestādes. Sistēma savieno ES dalībvalstu valsts pārvaldes iestāžu pakalpojumus un datu reģistrus. Tā ir starpnozaru un var tikt paplašināta ārpus Regulas (ES) 2018/1724 noteiktajām jomām.

OOTS ievieš praksē vienreizes principu, kas nosaka, ka iedzīvotājiem tiek dota iespēja ierosināt dokumentu vai datu apmaiņu starp iestādēm, ja dokumenti vai dati jau atrodas kādas ES valsts pārvaldes iestādes pārziņā elektroniskā formātā.

Vienreizes principa tehniskās sistēmas ieviešanu nosaka:

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2018/1724

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1463

To ieviešana ir obligāta ES valstīs, savukārt EEZ valstis var izvēlēties pievienoties brīvprātīgi.

Lūdzu, ņemiet vērā!
Informācija šajā lapā var tikt mainīta un papildināta, jo OOTS izstrāde pārrobežu apliecinājumu apmaiņai ir ieviešanas sākuma posmā!