Aigara Undzēna foto

Aigars Undzēns

Direktors
pasts [at] vraa.gov.lv

Izglītība

1999. gads - Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs
1997. gads - Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte, tiesību zinātnes, jurista kvalifikācija

Darba pieredze

no 10.05.2016. - Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktors
02.12.2013. - 10.05.2016. - VID ģenerāldirektora vietnieks, Nodrošinājuma pārvaldes direktors
01.10.2012. - 01.12.2013. - VID ģenerāldirektora vietnieks Administratīvajā jomā
19.08.2010. - 30.09.2012. - VID ģenerāldirektora vietnieks nodokļu jomā, Nodokļu pārvaldes direktors
08.03.2010. - 18.08.2010. - VID Administratīvās pārvaldes direktors
2002.-2010. gads - VID Rīgas reģionālās iestādes direktors
2000.-2001. gads - VID ģenerāldirektora pirmais vietnieks, Galvenās nodokļu pārvaldes direktors
1999.-2000. gads - VID Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas nodaļas direktors
1998.-1999. gads - VID Bauskas rajona nodaļas muitas priekšnieks
1994.-1998. gads - VID Bauskas rajona nodaļas muitas Grenctāles muitas punkta muitas maiņas priekšnieks
1993.-1994. gads - Zemgales muitas Grenctāles muitas punkta, muitas maiņas priekšnieks
1992.-1993. gads - Zemgales muitas Grenctāles muitas punkta, muitas virsuzraugs

Apbalvojumi

- par godprātīgu darbu, sniedzot ieguldījumu Valsts ieņēmumu dienesta attīstībā 2014. gada novembrī apbalvots ar VID 3.pakāpes goda zīmi;
- par ilggadīgu, teicamu, godprātīgu darbu un līdzdalību finanšu nozares politikas īstenošanā 2008. gada oktobrī apbalvots ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Goda rakstu;
- par ieguldījumu VID veidošanā un attīstībā, kā arī kopējo mērķu īstenošanā, saglabājot uzticību ikdienas darbam Latvijas valsts labā 2003. gada decembrī apbalvots ar VID Centrālā aparāta Atzinības rakstu