Latvija.lv logo JPG PNG PDF

Logo lietošanas saskaņošana ar VRAA ir obligāta.