Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.07.2009.
  Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/005) Projekts “Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 2.kārta” (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/009) Abi projekti secīgi izveidoja un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  16.07.2009.
    (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002) Līgums par projekta īstenošanu noslēgts 2009.gada 16.jūlijā. Tā īstenošanas laiks bija 72 mēneši. Projekta mērķis: Izveidot  vienotu pieejas punktu dažādu ģeotelpisko datu turētāju …
  Statuss:
  Noslēdzies
  2009.gada 2.septembrī noslēgtie 16 līgumi ar 15 pašvaldībām aktivitātē "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai". Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir paaugstināt piekļuves iespējas internetam pēc iespējas plašākām sabiedrības grupām, nodrošinot piekļuvi publiskās pārvaldes un komercsabiedrību piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir nodrošināt Rīgas pilsētas degradēto teritoriju revitalizāciju (funkcionālo aktivizēšanu) saskaņā ar integrēto pašvaldības attīstības programmu, tādā veidā veicinot Latvijas galvaspilsētas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir veicināt valsts līdzsvarotu attīstību, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju sekmējošā publiskajā infrastruktūrā saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām. …