VASAB logoVASAB - Vīzija un stratēģijas apkārt Baltijas jūrai – ir 10 Baltijas jūras reģiona valstu starpvaldību sadarbība telpiskās plānošanas un attīstības jautājumos, kuras vadībā ir iesaistīti 10 atbildīgie ministri un Krievijas reģionu un Vācijas zemju atbildīgās amatpersonas.

VASAB tika dibināts 1992.gadā, lai  izveidotu reģiona attīstības vīziju līdz 2010.gadam, kas tika akceptēta 1994.gadā Tallinas konferencē, izveidojot pastāvīgu sekretariātu.

Svarīgākie izpētes virzieni:

  • Pilsētu tīklojums (arī demogrāfija, migrācija, inovācijas, metropoles), pilsētu-lauku attiecības
  • Sasniedzamība un transnacionālas attīstības zonas
  • Transporta, enerģijas, IT pieejamība
  • Jūra. Integrēta piekrastes zonas pārvaldība un jūras telpiskā plānošana
  • Horizontālie jautājumi: klimata pārmaiņas, reģiona identitāte un sadarbība u.c.

Plašāka informācija pieejama šeit: https://www.vasab.org/

Kontaktinformācija:

Alda Nikodemusa
Sekretariāta vadītāja
Tālr.  67350627

Elīna Veidemane
Sekretariāta vadītājas vietniece
Tālr. 67718103

Alberta iela 10 (4.stāvs)
Rīga, LV- 1010, Latvija
E-pasts: info@vasab.org