Vadošā valsts pārvaldes iestāde valsts attīstības un reģionālās attīstības plānošanas un koordinācijas jomā, pašvaldību attīstības telpiskās plānošanas,  valsts investīciju un zemes politikas, kā arī elektroniskās pārvaldes, informācijas sabiedrības un informācijas tehnoloģiju jomā ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.  

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nolikums (MK noteikumi Nr.233, pieņemti 29.03.2011)

Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums (Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.375, ar 14.06.2016.)