IT infrastruktūras nodrošināšana

Šī pakalpojums ietvaros Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) nodrošina pakalpojumu saņēmējam iestādes vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izmitināšanu vai virtuālās jaudas pakalpojumu, IKT sistēmu monitoringu, IS un virtuālo serveru rezerves kopēšanu un atjaunošanu, kā arī konsultācijas iegādes un uzturēšanas jautājumos.
Skatīt vairāk

Informācijas drošības pārvaldība

Pakalpojums ietvaros Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) nodrošina pakalpojumu saņēmējam IT procesu uzraudzību un pārvaldību ar mērķi nodrošināt pakalpojuma saņēmēja turējumā esošās informācijas pieejamību, integritāti un konfidencialitāti.
Skatīt vairāk

Datorizētas darba vietas nodrošināšana

Šī pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina pakalpojumu saņēmējam pilnu servisu datorizētas darbavietas iekārtošanā un uzturēšanā, sākot ar palīdzību tehnikas un programmatūras iegādē un uzstādīšanā, un beidzot ar lietotāja tiesību pārvaldīšanu.
Skatīt vairāk

Koplietošanas komponenšu nodrošināšana

Koplietošanas komponentes ir datorprogrammu moduļi, kuri atkārtoti izmantojami dažādu iestāžu e-pakalpojumos vai IT sistēmās. Koplietošanas komponentes nodrošina kādas funkcionalitātes izmantošanas iespējas dažādu iestāžu sistēmās atkārtoti neveicot to izstrādi katrai iestādei atsevišķi.
Skatīt vairāk

Centralizēto IT standartrisinājumu darbības nodrošināšana

Šī pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina iestādēm vienotu IT risinājumu izmantošanas iespēju iestādes funkciju atbalstam. Šo pakalpojumu ieteicams izmantot iestādēm, kas vēlas koncentrēties uz pamatdarbības jautājumiem un nedomāt par IT risinājumu uzturēšanu un attīstīšanu.
Skatīt vairāk

Lietojumprogrammu attīstība un uzturēšana

Pakalpojuma ietvaros attīsta un uztur iestāžu lietojumprogrammatūru, uzstādot lietojumprogrammatūras piegādes un administrējot tās, sniedzot lietojumprogrammatūras pārzinim konsultācijas tehniskos jautājumos.
Skatīt vairāk

Publiskā iepirkuma procesa elektroniskās vides nodrošināšana

Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) izvietots e-risinājumu kopums pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un publiskajiem partneriem, kā arī piegādātājiem, kas nodrošina publiskā iepirkuma procesa un saistīto aktivitāšu elektronisko vidi.
Skatīt vairāk