Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt un nostiprināt Valsts reģionālās attīstības aģentūras ierēdņu un darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus un normas, darbības, kas vērstas uz interešu konflikta novēršanu, kā arī informācijas ar lobētājiem publicēšanas un Ētikas kodeksa normu pārkāpumu izskatīšanas kārtību.