Statuss:
Noslēdzies
ERAF logo

(Nr.3DP/3.2.2.1.1./12/IPIA/CFLA/006)

Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2013.gada 30.janvārī. Projekta īstenošanas laiks ir 27 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2015.gada 29.aprīlī.

Projekta mērķis:

Ieviesta droša un ātra elektronisko dokumentu līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) aprite starp Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanā un norisē iesaistītajām valsts pārvaldes un to pakļautības iestādēm, kā arī Latvijas pastāvīgo pārstāvniecību Eiropas Savienībā.

Projekta ietvaros izstrādātais risinājums sastāv no:

  • valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem (ESVIS), kas ir piemērojama un izmantojama darbam ar dokumentiem līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot), iekļaujot sistēmas darbināšanai nepieciešamo infrastruktūru,
  • vienotā datortīkla dokumentu līdz drošības līmenim „dienesta vajadzībām” (ieskaitot) apritei, kas saslēdz informācijas sistēmas lietotājus vienotā tīklā.

Sistēma tiek izmantota dokumentu apritei par jautājumiem, kas skar Eiropas Savienību, t.sk., dokumentu nosūtīšanai un saņemšanai no Eiropas Savienības, kā arī tā tiek izmantota Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Eiropas Savienības jautājumos sagatavošanai.

2016.gada februārī ir uzsākti ESVIS pilnveidošanas darbi, lai sistēmu padarītu ērtāk lietojamu, kā arī nodrošinātu papildus funkcionālās iespējas.

Šobrīd sistēma ir izmantojama ar Eiropas Savienību saistīto elektronisko dokumentu ar drošības līmeni „dienesta vajadzībām” apritei. Ilgtermiņā, veicot atbilstošus pielāgojumus specifisku dokumentu veidu prasībām, sistēma un vienotais datortīkls var tikt izmantoti visu elektronisko dokumentu ar drošības līmeni „dienesta vajadzībām” apritei, kopumā sakārtojot šo dokumentu apriti Latvijā.

Projektā paveiktais:

  • izstrādāti un Ministru kabinetā apstiprināti normatīvie akti, kas nosaka ESVIS darbību;
  • pabeigta ESVIS 1. un 2.posma prasību izstrāde;
  • veikta ESVIS lietotāju apmācība Rīgā un Briselē;
  • 2014.gada 1.novembrī ir uzsākta ESVIS lietošana produkcijas vidē;
  • izveidots vienotais datortīkls, izveidoti vienotā datortīkla pieslēgumpunkti 37 sadarbības partneru iestādēs;
  • noslēgtas 62 vienošanās starp iestādēm un VRAA par ESVIS lietošanu;
  • 2016.gada februārī ir uzsākti ESVIS pilnveidošanas darbi, kuru ietvaros 2017.gadā ir pabeigta ESVIS funkcionalitātes augstas prioritātes pilnveidojumu īstenošana un turpinās citu prioritāšu pilnveidošanas pasākumi.