Valsts reģionālās attīstības aģentūrā tiek veikta personas datu apstrāde. 

Personas datu apstrādi reglamentē Valsts reģionālās attīstības aģentūras 2019. gada 17. septembra iekšējie noteikumi Nr. 1-2/19/21 "Fizisko personu datu aizsardzības (privātuma) politika".

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@vraa.gov.lv vai vdar@vraa.gov.lv.