Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Ar 2019. gada 1. maiju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018,gada 17.oktobra rīkojumu nr. 530 “Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai“ 3. punktu, ir likvidēta valsts tiešās pārvaldes iestāde Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (reģistrācijas Nr. 90001672886, juridiskā adrese Rīga, Eksporta iela 5, LV-1050) , pievienojot to Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (Nr. 90001733697, juridiskā adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010), un Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkciju, tiesību, saistību un prasību pārņēmēja.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir iekļauta Valsts reģionālās attīstības aģentūrā kā atsevišķa struktūrvienība.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūrvienība Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) turpina veikt Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Informācija par LVAF atbalstītajiem projektiem ir pieejama: http://lvafa.vraa.gov.lv/