Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

Ar 2019. gada 1. maiju, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018,gada 17.oktobra rīkojumu nr. 530 “Par Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas pievienošanu Valsts reģionālās attīstības aģentūrai“ 3. punktu, ir likvidēta valsts tiešās pārvaldes iestāde Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (reģistrācijas Nr. 90001672886, juridiskā adrese Rīga, Eksporta iela 5, LV-1050) , pievienojot to Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (Nr. 90001733697, juridiskā adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010), un Valsts reģionālās attīstības aģentūra ir Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas funkciju, tiesību, saistību un prasību pārņēmēja.

Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija ir iekļauta Valsts reģionālās attīstības aģentūrā kā atsevišķa struktūrvienība.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras struktūrvienība Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA) turpina veikt Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktās funkcijas un uzdevumus.

Informācija par LVAF atbalstītajiem projektiem ir pieejama: http://lvafa.vraa.gov.lv/


LIFE programma

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. Lai palielinātu LIFE programmas kapacitāti, Latvijā kopš 2016. gada darbojas CAP LIFE LAT projekts.  

CAP LIFE LAT mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoringa programma un organizētā īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai. Projekta ietvaros pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus.

Plašāka informācija pieejama šeit: https://lifeprogramma.lv