Apraksts

DAGR mērķis ir nodrošināt vienotu un ātrdarbīgu datu izplatīšanas risinājumu jeb datu agregatora risinājumu, lai uzlabotu intensīvi izmantoto datu pieprasījumu veiktspēju. Valsts reģistriem un informācijas sistēmām, pieslēdzoties  pie DAGR, tiks nodrošināta vienota, centralizēta, augstai datu pieprasījumu apstrādes veiktspējai optimizēta datu izplatīšanas platforma. Rezultātā katrai iestādei perspektīvā būs iespējams būtiski samazināt savu datu izplatīšanas risinājumu kapacitāti vai pat pilnībā atteikties no savu datu izplatīšanas risinājumu izstrādes un uzturēšanas.

Izmantošanas iespējas

Dati ir pieejami REST API formā no DAGR kodola. Datu izgūšanai tiek izmantoti DAGR pašapkalpošanās portālā  definēti datu patērētāja savienojumi, kas ir unikāli identificēti un reprezentē konkrētus datu patērētāja pieslēgumus. 

Pašapkalpošanās portāls ir DAGR lietotāja saskarne, kas ļauj lietotājiem pieteikties par datu patērētājiem vai datu devējiem un pēc atļaujas saņemšanas pārvaldīt savus savienojumus un datu devēju gadījumā arī datu kopas. 

Datu devēji ir Latvijas Republikā reģistrēta institūcija vai privāto tiesību juridiskā persona, kuras pārziņā esošajiem datiem tiek nodrošināta piekļuve, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu un datu saņēmējs – Latvijas Republikā reģistrēta institūcija vai privāto tiesību juridiskā persona, kas saņem datus, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu.

DAGR nodrošina vairāku institūciju datu aprites funkciju un uzdevumu izpildi. 

Pieslēgšanas kārtība

  • Lai uzsāktu darbu ar DAGR vajag aizpildīt datu patērētāja pieteikumu DAGR pašapkalpošanās portālā vai iesniegt to rakstiskā formā DAGR pārzinim.
  • Pēc pieteikuma apstiprināšanas pieteikumā norādītājai personai ir jāpieslēdzas DAGR pašapkalpošanās portālam un jāreģistrē datu patērētāja savienotājs.
  • Jāizmanto DAGR API datu iegūšanai. Vispirms, norādot reģistrētā datu patērētāja savienotāja autentifikācijas informāciju, DAGR API jāpieprasa drošības talons un pēc tam ar saņemto drošības talonu var veikt datu pieprasījumus.
  • Datu devējs biznesa līmenī nodefinē uz DAGR tālākai izplatīšanai nododamās datu kopas un to datu struktūru.

  • Izvēloties uz DAGR nododamās datu kopas un definējot to datu struktūru ir būtiski izvērtēt potenciālo datu patērētāju vajadzības.

  • Nododamo datu struktūrai jāatbilst key-value paradigmai. Ieraksta atslēga (key) var būt vienkārša vai salikta un atslēgas vērtības var arī atkārtoties.

  • Datu devējs sniedz piekļuvi DAGR izstrādātājiem datu avotam (testa videi / testa režīmā) atbilstoši izvēlētajam datu nodošanas veidam.

  • Atkarībā no izvēlētā datu nodošanas veida var būt nepieciešami arī konfigurācijas darbi vai programmēšanas darbi datu avota informācijas sistēmā.

  • DAGR izstrādātājs pārbauda piekļuvi un veic datu devēja savienotāja konfigurēšanu darbam ar datu avotu.

  • Datu devējs var izvēlēties uzstādīt datu devēja savienotāju savā infrastruktūrā. Ja tā, tad datu devējam jāveic DAGR izstrādātāja sagatavotā datu devēja savienotāja uzstādīšana un konfigurācija savā infrastruktūrā vadoties pēc DAGR izstrādātāja sniegtajām instrukcijām.