ESVIS logo

ESVIS ir Valsts informācijas sistēma darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem. ESVIS lietotāji ir tiešās valsts pārvaldes iestādes, kuras noslēgušas vienošanos par sistēmas lietošanu.

Sistēma nodrošina dokumentu izveidošanu, apriti un saskaņošanu, apstiprināšanu, parakstīšanu, reģistrēšanu, kā arī iesaistīto personu informēšanu dokumentu izstrādes gaitā un ir veidota no 2 savstarpēji nodalītām daļām:

  • ESVIS-L daļa darbam ar dokumentiem un informāciju līdz drošības līmenim „ierobežota pieejamība”;
  • ESVIS-R daļa darbam ar “dienesta vajadzībām” kategorijas informāciju un dokumentiem. Sistēmas ESVIS-R daļai lietotāji var pieslēgties tikai no ierobežotām tīkla adresēm - vienotā datortīkla un speciālām iekārtām.

Ar ESVIS lietošanas noteikumiem un ESVIS lietotāju un to tiesību pārvaldības noteikumiem var iepazīties ESVIS-L  https://lim.esvis.gov.lv sadaļā "Kā uzsākt ESVIS lietošanu?"