Pakalpojuma ietvaros attīsta un uztur iestāžu lietojumprogrammatūru, uzstādot lietojumprogrammatūras piegādes un administrējot tās, sniedzot lietojumprogrammatūras pārzinim konsultācijas tehniskos jautājumos.

Ar terminu “lietojumprogrammatūra” saprot IS, kas speciāli izstrādātas vai pielāgotas, lai nodrošinātu pasūtītāja normatīvajos aktos noteikto funkciju izpildes atbalstu.


Pakalpojuma informācija

Pakalpojuma ietvaros Valsts reģionālās attīstības aģentūra nodrošina:

  • lietojumprogrammatūras attīstību,
  • lietojumprogrammatūras piegāžu uzstādīšanu,
  • lietojumprogrammatūras administrēšanu,
  • sniedz konsultatīvo atbalstu sistēmas pārzinim tehniskos jautājumos.

Izmantošanas nosacījumi un sadarbības uzsākšanas procedūra

Pamatojoties uz attiecīgās lietojumprogrammatūras atbilstošajiem MK noteikumiem, pārzinis pieprasa turētājam pakalpojumu.

Pakalpojumu pieprasa pārziņa iestādes lietojumprogrammas kontaktpersona, iesniedzot pieprasījumu turētājam.

Ja nav normatīvā regulējuma, tad sistēmas pārzinis iniciē vienošanās slēgšanu par pakalpojuma nodrošināšanu.

Nodrošināmais servisa līmenis (SLA)

Katras lietojumprogrammatūras noteiktajam pakalpojuma pieejamības līmenim atbilstošajos normatīvajos aktos vai, ja nav regulējošā normatīvā akta, tad pusēm vienojoties un to iekļaujot savstarpējā vienošanā.

Novērtē IT pakalpojumu

Sniedziet savu ieguldījumu IT pakalpojuma novērtēšanā, aizpildot aptaujas anketu.