Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana"

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš 30.04.2021.

Projektu īstenošanas termiņš – 31.08.2022.

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi
Skatīt vairāk