2022. gadā plānotajos konkursos tiks īstenoti Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcijā 2022. – 2023. gadam noteiktie stratēģiskie virzieni projektu konkursu aktivitātēm, tomēr atbilstoši nozares politikas prioritātēm un esošai situācijai valstī, var tikt precizēti atsevišķu konkursu mērķi un nosacījumi, kā arī projektu izsludināšanas un pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai vai sev interesējošus jautājumus rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv


 

Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai” 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - 2022. gada 10. jūnijs. 

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2023. gada 30. septembrim

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi
Skatīt vairāk