2023. gadā plānotajos konkursos tiks īstenoti Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcijā 2022. – 2023. gadam noteiktie stratēģiskie virzieni projektu konkursu aktivitātēm, tomēr atbilstoši nozares politikas prioritātēm un esošai situācijai valstī, var tikt precizēti atsevišķu konkursu mērķi un nosacījumi, kā arī projektu izsludināšanas un pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai vai sev interesējošus jautājumus rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv


Aktivitāte “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 15.04.2023.

Projektu īstenošanas termiņš līdz 2025.gada jūlijs

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (ĪADT), kurām prioritāri izstrādājams dabas aizsardzības plāns

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi
Skatīt vairāk