Aktivitāte “Sabiedrības vides apziņas veicināšana medijos” 

Koncepciju iesniegšanas termiņš – 2020.gada 2. decembris

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2023.gada 31. jūlijs 

Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš - 30.10.2020.

Projektu īstenošanas termiņš - 30.11.2021.

Aktivitāte “Sadarbības projekti vides politikas veidošanai un īstenošanai”

Konkurss notiek 2 kārtās: I kārta – koncepciju iesniegšana; II – kārta pilna projekta iesniegšana. Koncepciju iesniegšanas termiņš – 2020.gada 18.marts.

Projektu īstenošanas termiņš – līdz 2021.gada 30.septembrim

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi
Skatīt vairāk