2022. gadā plānotajos konkursos tiks īstenoti Latvijas vides aizsardzības fonda darbības koncepcijā 2022. – 2023. gadam noteiktie stratēģiskie virzieni projektu konkursu aktivitātēm, tomēr atbilstoši nozares politikas prioritātēm un esošai situācijai valstī, var tikt precizēti atsevišķu konkursu mērķi un nosacījumi, kā arī projektu izsludināšanas un pieteikumu iesniegšanas termiņi.

Aicinām sekot aktuālajai informācijai vai sev interesējošus jautājumus rakstīt uz lvaf@vraa.gov.lv


Aktivitāte “Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana" 

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš – 23.12.2022.

Projektu īstenošanas termiņš – 31.05.2024.

Konkursa nolikums 

Visi pielikumi

Biežāk uzdotie jautājumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi

Jau notikušo projektu konkursu nolikumi
Skatīt vairāk