Programmas Life logo

VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Fonda administrācija) īsteno Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vides un klimata pasākumu programmas LIFE (turpmāk – LIFE programma) finansējuma piesaisti, organizē LIFE programmas projektu konkursus Nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta un administrē nacionālā finansējuma piešķiršanu LIFE projektu iesniegumiem.  

Fonda administrācija nodrošina šādu uzdevumu īstenošanu:

  1. organizē LIFE programmas projektu nacionālā finansējuma konkursus;
  2. veic saņemto projektu iesniegumu izvērtēšanu atbilstoši konkursa Nolikumā Nacionālā līdzfinansējuma saņemšanai ietvertajiem administratīvajiem vērtēšanas kritērijiem un līdzdarbojas vērtēšanas komisijā;
  3. informē projektu iesniedzējus par LIFE programmas projektu nacionālā finansējuma konkursa rezultātiem;
  4. paraksta apliecinājumus par nacionālā finansējuma piešķiršanu vai konceptuālu nacionālā finansējuma piešķiršanu, atbilstoši Komisijas noteiktajam standartam;
  5. sagatavo un paraksta līgumus par projektu finansēšanas un izpildes kārtību (turpmāk – finansēšanas līgums);
  6. nodrošina projektu īstenošanas uzraudzības veikšanu, lai izvērtētu projektu īstenošanas kvalitāti un līdzekļu izlietojuma atbilstību noslēgtajam finansēšanas līgumam;
  7. veic Fonda administrācijā iesniegto pārskatu par nacionālā finansējuma izlietošanu izvērtēšanu atbilstoši lietderības, efektivitātes un atbilstības principiem.

Normatīvie akti:

Noderīgi interneta resursi:

Konsultatīvs atbalsts projektu potenciālajiem iesniedzējiem, VARAM struktūrvienības LIFE Atbalsta vienības mājas lapa: www.lifeprogramma.lv