EIS-logo

Elektronisko iepirkumu sistēma (EIS) Latvijā ir pirmā e-iepirkumu sistēma Baltijas valstīs.

Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturēšanu un attīstību nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departaments, kura funkcijas ir:

  • koordinēt EIS izmaiņas, attīstību un uzturēšanu;
  • nodrošināt EIS un tās apakšsistēmu darbību valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu un iepirkuma procedūru un saistīto darbību veikšanai;
  • nodrošināt publisku standartizētu preču un pakalpojumu iepirkuma procedūru rīkošanu un iepirkuma līgumu (vispārīgo vienošanos) slēgšanu par preču un pakalpojumu piegādi EIS e-katalogu apakšsistēmas lietotājiem;
  • uzraudzīt Aģentūras slēgto vispārīgo vienošanos izpildi un regulāri publicēt informāciju par visiem piegādes līgumiem, kas slēgti EIS e-katalogu apakšsistēmā.

Elektronisko iepirkumu sistēmas darbību no 2009. gada 1. jūnija nodrošina Valsts reģionālās attīstības aģentūra saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. aprīļa rīkojumu Nr. 220 "Par Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta reorganizāciju".

www.eis.gov.lv