Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
    Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. Aktivitāte slēgta   Par aktivitāti Aktivitātes mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem. Aktivitāte slēgta Par aktivitāti   Aktivitātes mērķis ir paaugstināt reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot…
  Statuss:
  Noslēdzies
  03.02.2019.
  (Nr. 2.2.1.1/16/I/001 Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2016.gada 25.novembrī. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris. Projekta…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.01.2019.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1./12/IPIA/CFLA/006) Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2013.gada 30.janvārī. Projekta īstenošanas laiks ir 27 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2015.gada 29.aprīlī. Projekta mērķis: Ieviesta droša un ātra…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.11.2015.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/12/IPIA/CFLAS/009/005) Projekta ietvaros tika izveidota publisko iepirkumu norisi atbalstoša valsts informācijas sistēma, kura nodrošina, ka pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, iepērkot preces, pakalpojumus un…
  Statuss:
  Īstenošanā
  01.01.2013.
  Vienošanās Nr.3DP/3.2.2.1.1/013/IPIA/CFLA/010/006 ietvaros pielāgotas valsts informācijas sistēmas euro valūtas ieviešanai Latvija ar 2014.gada 1.janvāri ir pievienojusies eiro zonai. Lai nodrošinātu savlaicīgu eiro ieviešanas pasākumu realizēšanu,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  12.01.2012.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/007) Projekta īstenošana ir pabeigta 2012.gada 12.janvārī. Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest elektronisko iepirkumu sistēmu, kuru bez veiktspējas šķēršļiem varētu lietot visas publiskās pārvaldes iestādes -…
  Statuss:
  Noslēdzies
  05.04.2011.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/018) TAPIS 2. kārta: 05.05.2011. ir noslēgts līgums ar atbildīgo iestādi (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par Eiropas reģionālā attīstības fonda projekta „Pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  13.10.2009.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/08/IPIA/IUMEPLS/017) Vienošanās par projekta īstenošanu noslēgta 2009.gada 13.maijā. Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši. Projekta īstenošana noslēgusies 2013.gada 11.decembrī. Projekta mērķi: E-pakalpojumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  20.08.2009.
  (Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/005) VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības  ministriju izstrādāja Teritoriju attīstības plānošanas informācijas sistēmu (TAPIS). TAPIS nodrošina pašvaldību teritoriju plānojumu…