Personas datu apstrādes principi

Valsts reģionālās attīstības aģentūras sniegto IT pakalpojumu personas datu apstrādes principi.
Skatīt vairāk