Valsts budžeta programmas apakšprogrammas "NOZARES VIDES PROJEKTI" 2023. gadam pasākumu pieteikumu iesniegšana.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pasākuma īstenotāji finansējuma saņemšanai var būt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.

Dokumentācija:


Valsts budžeta programmas apakšprogrammas "NOZARES VIDES PROJEKTI" 2022. gadam pasākumu pieteikumu iesniegšana.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pasākuma īstenotāji finansējuma saņemšanai var būt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.

Dokumentācija:


Valsts budžeta programmas apakšprogrammas „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2021.gadam pasākumu pieteikumu iesniegšana.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pasākuma īstenotāji finansējuma saņemšanai var būt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.

Dokumentācija:


Valsts budžeta programmas apakšprogrammas „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2020.gadam pasākumu pieteikumu iesniegšana

/Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes protokollēmuma izraksts par Kārtības apstiprināšanu/
/Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes protokollēmuma izraksts par grozījumiem Kārtībā/

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” pasākumu pieteikumu iesniegšanas, izskatīšanas, finansēšanas un izpildes KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Pasākumu pieteikumu prioritārais saraksts (MS Excel)
Nr.2 - Pasākuma pieteikuma veidlapa (MS Excel)

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir VARAM un pasākuma īstenotāji finansējuma saņemšanai var būt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.


Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogrammas „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2019.gadam konkursa II kārtu

/Projektu iesniegšanas termiņš -  25.01.2019./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel)
Nr.3 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Finansējuma saņemšanai 2019.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs. 


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2019.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš -  22.11.2018./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel)
Nr.3 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Finansējuma saņemšanai 2019.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs. 


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2018.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš -  05.01.2018./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA (PDF formātā)

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa (MS Word)
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji (PDF formāts)

Finansējuma saņemšanai 2018.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs. 


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2017.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtai -  06.01.2017./

/Projektu iesniegšanas termiņš II kārtai – 24.02.2017./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA 2017.gadam

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel formāts) 
Nr.3 - Projekta aktivitāšu finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts) 
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2017.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs un Latvijas Dabas muzejs


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2016.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtai -  11.12.2015./

/Projektu iesniegšanas termiņš II kārtai – 1. – 12.02.2016./

Apakšprogrammas “NOZARES VIDES PROJEKTI” projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas KĀRTĪBA 2016.gadam

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel formāts)
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2016.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs”.


Valsts budžeta programma „Vides aizsardzības fonds” apakšprogramma „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2015.gadam

/Projektu iesniegšanas termiņš I kārtai -  31.10.2014./

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2015.gadam 

Pielikumi:

Nr.1 - Projekta iesnieguma veidlapa 
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija (MS Excel formāts) 
Nr.3 - Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts) 
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Dabas muzejs, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts”.


2013.gada 26.martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas telpās norisinājās informatīvs seminārs par valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti” īstenošanu 2013.gadā. Seminārā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu pārstāvjiem, kas ir atbildīgi par projektu īstenošanu, tika sniegta informācija par Latvijas vides aizsardzības fonda darbību, funkcijām, projektu pieteikumu sagatavošanu un vērtēšanu, kā arī par apakšprogrammas „Nozares vides projekti” projektu finansēšanas kārtību un īstenošanu un pārskatu par projektu īstenošanu sagatavošanu. 

Semināra prezentācijas:

Latvijas vides aizsardzības fonds
Apakšprogrammas “Nozares vides projekti” projektu īstenošana

 


 Projektu konkursa nolikums Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam

Projektu konkursa nolikums apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2014.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 – Projekta izmaksu kalkulācija(MS Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel formāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji

Finansējuma saņemšanai 2014.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs”, Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona „Nacionālais Botāniskais dārzs” un Atvasināta publiska persona „Latvijas Hidroekoloģijas institūts” 


Projektu konkursa nolikums Valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „NOZARES VIDES PROJEKTI” 2013.gadam.

Projektu konkursa nolikums 2013.gadam

Pielikumi:

Nr.1 – Projekta iesnieguma veidlapa
Nr.2 - Projekta izmaksu kalkulācija(MS Excel formāts)
Nr.3 – Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks (MS Excel forāts)
Nr.4 - Piemērojamie vērtēšanas kritēriji 

Finansējuma saņemšanai 2013.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas, 21.13.00., „Nozares vides projekti” var pieteikties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Valsts aģentūra „Nacionālais Botāniskais dārzs”, Valsts aģentūra „Latvijas Dabas muzejs” un Vides pārraudzības valsts birojs.

Pārskatu formas:

Ceturkšņa pārskats par projekta īstenošanu

Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu

Projekta īstenošanas finanšu pārskats


Vides ministrija un Vides ministra padotībā esošās institūcijas var pieteikties finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”, kuras mērķis ir vides aizsardzības iestāžu veiktspējas stiprināšana.  

Projektu iesniegumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība valsts budžeta programmas „Vides aizsardzības fonds” apakšprogrammā „Nozares vides projekti” 2012. gadam

Projekta iesnieguma veidlapa kārtējiem (uzturēšanas) izdevumiem 2012.gada projektiem

Projekta iesniegumam obligāti pievienojamie dokumenti:

1.- Kārtējo izdevumu projekta izmaksu kalkulācija

2. Projekta aktivitāšu un finansējuma izlietošanas laika grafiks

Pārskatu formas:

3. Ceturkšņa pārskats par projekta īstenošanu

4. Noslēguma pārskats par projekta īstenošanu

5. Projekta īstenošanas finanšu pārskats

Valsts budžeta programmas apakšprogrammas "NOZARES VIDES PROJEKTI" 2023. gadam pasākumu pieteikumu iesniegšana.

Pasākumu pieteikumu iesniedzējs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un pasākuma īstenotāji finansējuma saņemšanai var būt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts Vides dienests, Dabas aizsardzības pārvalde, Vides pārraudzības valsts birojs, Latvijas Nacionālais dabas muzejs un Nacionālais Botāniskais dārzs.