Adrešu meklēšanas komponente ir paredzēta integrēšanai web projektos. Tā strādā ar VRAA Adrešu reģistra DB, kas izmanto VZD datubāzes datus. Lietotājam tiek piedāvāta meklēšanas saskarne un atrasto rezultātu attēlošana ar iespēju izvēlēties vienu adresi. Meklēšanas rezultātā izvēlētās adreses detalizēta informācija tiek atgriezta sistēmai, kas integrē adrešu meklēšanas kontroli.

Par adrešu meklēšanas komponenti
Par adrešu meklēšanas komponentes ieguvuemiem

Pieslēgšanas kārtība

Solis Apraksts
1. Iestāde veic saskaņojumu ar Valsts zemes dienestu par Valsts adrešu reģistra datu izmantošanu rakstot uz pdd@vzd.gov.lv.
2.

Pieteikums jānosūta elektroniskā dokumenta viedā uz Aģentūras e-adresi, vai papīra formātā pa pastu (Alberta iela 10, Rīga, LV-1010).

Svarīgi! Ja vēstule tiek sūtīta elektroniski, tai jābūt parakstītai ar drošo elektronisko parakstu ar laika zīmogu.

3. Iestāde veic sagatavošanas darbus testa vidē.
4. Iestāde pāriet uz produkcijas vidi.

 

  Dokumentācija

  Šajā vietnē ir publicēta:

  1. Informācija, kas ir jāņem vērā, veicot adrešu meklēšanas komponentes integrāciju
  2. Saistoša dokumentācija iestādēm, tai skaitā pieteikumu veidlapas
  3. Saistošā dokumentācija izstrādātājiem
  4. Programmatūras piemēri izstrādātājiem
  Administratīvie dokumenti

  Forma ir paredzēta Adrešu meklēšanas komponentes izmantošanai.

  Formas pielikumā ir jāpievieno saskaņojums no Valsts zemes dienesta par Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas datu izmantošanu ārējā informācijas sistēmā.

  Dokumentācija
  Dokuments ir paredzēts pasūtītāja organizācijas atbildīgajiem pārstāvjiem, kā arī piegādātāja speciālistiem, kas veiks risinājuma integrāciju savās IS. Dokumenta mērķis ir parādīt integrācijas piemērus ārējām IS.