Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam

Igaunijas – Latvijas programma finansē pārrobežu sadarbības projektus starp Igaunijas un Latvijas partneriem četros prioritārajos virzienos – aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide, tīra un augstvērtīga dzīves vide, labāks ostu tīkls un integrēts darba tirgus. Programmas teritorija ir Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Dienvidigaunijas un Rietumigaunijas reģioni Igaunijā.

Aktuālākā informācija par Igaunijas-Latvijas sadarbības programmu pieejama www.estlat.eu

Kontaktinformācija:

Vineta Šnore
Tālr. + 371 29274310
info@estlat.eu


 
Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2014. – 2020.gadam

Aktuālākā informācija par Interreg Baltijas jūras reģiona programmu 2014-2020 pieejama http://interreg-baltic.eu

 

Kontaktinformācija:

Elena Kolosova
Tālr.:+371 66 16 46 78
Mob.: +371 28 30 224 5
elena.kolosova@interreg-baltic.eu

Vineta Grieķere
Tālr.: + 371 66 16 46 80
Mob.: +371 26 48 05 54
vineta.griekere@interreg-baltic.eu