Šī pakalpojuma ietvaros VRAA nodrošina pakalpojumu saņēmējam pilnu servisu datorizētas darbavietas iekārtošanā un uzturēšanā, sākot ar palīdzību tehnikas un programmatūras iegādē un uzstādīšanā, un beidzot ar lietotāja tiesību pārvaldīšanu.

Šo pakalpojumu ieteicams izmantot iestādēm, kas vēlas koncentrēties uz pamatdarbības jautājumiem un nedomāt par datortehnikas pārvaldību.


Pakalpojuma informācija

Datorizētas darbavietas nodrošināšanas pakalpojums ietver:

 • Atbalstu datortehnikas iegādē, programmatūras iegādē vai nomā
 • Datorizētās darba vietas sagatavošanu (datora sagatavošanu darbam un uzstādīšanu darba vietā)
 • Datorizētās darba vietas uzturēšanu (atbalstu lietotājam)
 • Lietotāju tiesību pārvaldību (piešķiršanu, papildināšanu, anulēšanu)

Atbalsts datortehnikas iegādē, programmatūras iegādē vai nomā

Apakšpakalpojuma ietvaros VRAA:

 • sniedz atbalstu jaunas datortehnikas iegādē gan sniedzot konsultācijas par tehnisko specifikāciju, gan organizējot centralizētus iepirkumus;
 • sniedz konsultatīvu atbalstu standart programmatūras iegādē un organizē Microsoft produktu nomas licenču iegādi;
 • sniedz konsultatīvu atbalstu datortehnikas nomai.

Datorizētās darba vietas sagatavošana (datora sagatavošana darbam un uzstādīšana darba vietā)

Apakšpakalpojuma ietvaros VRAA:

 • nodrošina sākotnējā lietotājam lietošanā nodotā datora sagatavošanu darbam un uzstādīšanu lietotāja darba vietā;
 • sniedz atbalstu lietotājiem uzsākot darbu jaunajā darba vietā.

Datorizētās darba vietas uzturēšana (atbalstu lietotājam)

Apakšpakalpojuma ietvaros VRAA:

 • nodrošina atbalstu lietotājam par tam lietošanā nodota datora ekspluatāciju;
 • nodrošina IT speciālistu klātienes un neklātienes atbalstu;
 • nodrošina lietotājiem pieteikumu apstrādes sistēmas pieejamību pieteikumu reģistrēšanai un atbalsta saņemšanai.

Lietotāju tiesību pārvaldību (piešķiršanu, papildināšanu, anulēšanu)

Apakšpakalpojuma ietvaros VRAA:

 • nodrošina lietotāja tiesību pārvaldību (piešķiršanu, papildināšanu, anulēšanu), pamatojoties uz saņemto pieprasījumu pieteikumu apstrādes sistēmā.

Izmantošanas nosacījumi un sadarbības uzsākšanas procedūra

Nosacījumi

Iestādei jābūt a) VARAM resora iestādei, b) jānoslēdz līgums ar VRAA par pakalpojumu.

Obligāts un pašsaprotams priekšnosacījums, lai varētu izmantot pakalpojumu, ir piekļuve internetam.

Lietotājam ir jāatļauj IT speciālistiem attālināti pieslēgties datoram.

Procedūra

Konkrētu darbību pakalpojuma ietvaros pieprasa iestādes IT kontaktpersona vai pārstāvis IT ekspertu darba grupā, kā arī jebkurš iestādes darbinieks, nosūtot e-pastu uz adresi IT@vraa.gov.lv.

Konsultatīvo atbalstu var pieprasīt jebkurš iestādes darbinieks, nosūtot e-pastu uz minēto adresi.

Nodrošināmais servisa līmenis (SLA)

Pakalpojums tiek nodrošināts darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00

Darba vietas iekārtošanas termiņš — līdz 3 darba dienām

Reaģēšanas laiks uz pieteikumiem — 2 - 8h

Atbalsts

Neskaidrību vai problēmu gadījumā esošie vai potenciālie datorizētās daba vietas pakalpojuma saņēmēji atbalstu var saņemt, vēršoties pēc atbalsta rakstot e-pastu uz IT@vraa.gov.lv vai piesakot pieteikumu VRAA Pieteikumu apstrādes sistēmā.

VRAA atbalstu sniedz darbdienās: P.- C. no 8:00 līdz 18:00, piektdien no 8:00 līdz 17:00. Pirmssvētku dienās darba laiks ir saīsināts.