Latvija.lv logo

Portāls Latvija.gov.lv ir centrālais informācijas avots par Latvijas valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.

Portāla galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas un ārvalstu iedzīvotājiem un uzņēmējiem centralizētu un ērtu piekļuvi informācijai par valsts pārvaldes pakalpojumiem un to elektronisku lietošanu, kā arī - nodrošināt elektronisku un drošu komunikāciju ar valsti.

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls savu darbību uzsāka 2006.gadā 3.augustā. Portāla izveidi uzsāka Īpašo uzdevumu ministrija elektroniskās pārvaldes lietās.

Ministru kabineta “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” nosaka - “Portāls ir paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.”

Sadaļā  "Pakalpojumi” vienuviet ir apkopoti visi portālā pieejamie valsts pārvaldes pakalpojumi, savukārt, sadaļā „Dzīves situācijas”  atrodas apraksti, kas īsi skaidro, kā rīkoties dažādos dzīves notikumos. 

E-adrese ir personalizēta pastkastīte portālā un tai var piekļūt, pieslēdzoties portālam ar savu digitālo identitāti (piemēram, izmantojot personas apliecību jeb eID karti, eParaksts mobile vai Smart ID). 

Iestatījumu sadaļā ir iespējams piekļūt savam lietotāja profilam un e-adreses iestatījumiem. Kā arī šajā sadaļā ir  iespējams veikt fizisku personu pilnvarošanu, lasīt citas fiziskas personas e-adreses ziņas un juridiskai personai ir iespējams pilnvarot fizisku personu veikt darbības e-adresē, pildīt e-pakalpojumus un lietot informācijas sistēmas juridiskas personas vārdā.  

Sadaļā “Manas darbības portālā” lietotājam ir iespēja pārskatīt savas veiktās darbības portāla, savukārt,  sadaļā "Paziņojumi” lietotājs var iepazīties ar paziņojumiem, kas saņemti pakalpojumu izpildes laikā . 

Savukārt, ierakstot „Meklētājā” frāzi vai vārdu salikumu tiksiet pārvirzīts uz meklētāju, kurā ir iespēja atrast visus portālā pieejamos datus, tai skaitā, arī e-pakalpojumus par interesējošo tēmu. 

Katrā Latvija.gov.lv portāla lapā iespējams izvēlēties vājredzīgo režīma attēlošanas funkcionalitāti, kā arī informācijas piekļuvi angļu valodā, kas veikta ar mašīntulka palīdzību.


Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.gov.lv aktualitātēm var sekot populārākajos sociālajos tīklos:

Twitter.com/PortalsLV

Facebook.com/Latvija.lv

Palīdzības tālrunis portāla lietotājiem: 67502757 (Konsultāciju laiks: P.- P. no 8:30 līdz 16:30)
E-pasts jautājumiem: portals@vraa.gov.lv