Latvija.lv logo

Svarīgi! 2023.gads ir portāla vizuālā izskata un funkcionālo iespēju pārmaiņu gads. Darbs pie pilnīgas portāla pārveides turpināsies līdz 2023.gada septembrim. Vairāk... 

Portāls Latvija.lvir plašākais un ērtākais informācijas avots par Latvijas Valsts pārvaldes sniegtajiem pakalpojumiem.  

Portāla galvenais mērķis ir nodrošināt Latvijas sabiedrībai un ārvalstu iedzīvotājiem centralizētu un ērtu piekļuvi informācijai par valsts pārvaldes pakalpojumiem un to elektronisku lietošanu, kā arī - nodrošināt elektronisku un drošu komunikāciju ar valsti e-adresē. 

Valsts pārvaldes pakalpojumi publicēti Pakalpojumu katalogā un sniedz informāciju par to saņemšanas kārtību un veidiem, samaksas apjomu un kārtību, kā arī juridisko pamatojumu. 

Portāls Latvija.lv nodrošina pakalpojumu elektronisko izpildi.  E-pakalpojumu  izpilde ietver elektronisku pakalpojumu pieteikšanu, vajadzības gadījumā apmaksas veikšanu un rezultātu saņemšanu. 

Katram portāla lietotājam “Mana Latvija.lv” jeb lietotāja darba vieta sniedz pieeju e-adreses pastkastītei, lietotāju profilam, paziņojumiem un veiktajām darbībām portālā. Lietotāja darba vietā ir pieejama: 

  • sadaļa “E-adrese, kur ir iespēja vienkopus redzēt visus saņemtos un nosūtītos lietotāja e-adreses ziņojumus, kā arī rakstīt jaunus ziņojumus visām valsts un pašvaldību iestādēm; 
  • sadaļa Manas darbības portālā”, kur pieejams pārskats par lietotāja veiktajām darbībām portālā un pildītājiem e-pakalpojumiem; 
  • sadaļa "Paziņojumi", kur pieejami paziņojumi, kas tiek sūtīti no izpildītajiem e-pakalpojumiem; 
  • Iestatījumu sadaļa, kas ļauj mainīt savus uzstādījumus un kontaktinformāciju, t.sk., e-adreses iestatījumus.

Katrā Latvija.lv portāla lapā iespējams izvēlēties vājredzīgo režīma attēlošanas funkcionalitāti, kā arī informācijas attēlošanu angļu valodā.

Ministru kabineta “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” nosaka - “Portāls ir paaugstinātas drošības valsts informācijas sistēma, un tās pārzinis ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.” 

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls savu darbību uzsāka 2006. gadā 3.augustā. Portāla izveidi uzsāka Īpašo uzdevumu ministrija elektroniskās pārvaldes lietās. 

Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv aktualitātēm var sekot populārākajos sociālajos tīklos: 

Twitter.com/PortalsLV 
Facebook.com/Latvija.lv 
Instagram.com/portalslv/ 
Mana Latvija.lv 

Palīdzības tālrunis portāla lietotājiem: 67502757 (Konsultāciju laiks: P.- P. no 8:30 līdz 16:30) 
E-pasts jautājumiem: 
portals@vraa.gov.lv