Atvieglojumu vienotā informācijas sistēma (AVIS) ir valsts līmeņa vienota platforma, kas nodrošinās iedzīvotājiem, komersantiem, valsts iestādēm un pašvaldībām centralizētu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu uzskaiti un administrēšanu.

AVIS izstrāde un attīstība

AVIS tika izstrādāts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" ietvaros, detalizētāka informācija un kontaktpersona par projektu: skatīt šeit.

AVIS tiek attīstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/21/I/002 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība” ietvaros: skatīt šeit.

AVIS tiesiskais regulējums

  1. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums
  2. Ministru kabineta 21.12.2021. noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”

AVIS lietotāju tiesību pieprasījuma veidlapa

AVIS lietošanas vadlīnijas           

Papildus jautājumiem un informācijai: atbalsts@vraa.gov.lv

https://avis.gov.lv/