Statuss:
Noslēdzies
Latvijas-Šveices sadarbības programmas logo

2012.gada 1.februārī starp Finanšu ministriju (FM) un Šveices valdību tika noslēgts pēdējais projekta līgums par atbalstu ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. Projekta "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs" finansējums ir plānots ~ 1,63 miljonu latu apmērā, tai skaitā 245 tūkstoši latu būs Latvijas valsts un pašvaldību budžeta līdzfinansējums. Ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanu skolās plānots uzsākt  2013. gada 2. ceturksnī. Projekta īstenotājs ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra.

Kopš 2006.gada, kad tika noslēgts Saprašanās memorands starp Šveices Konfederācijas padomi un Eiropas Kopienu, 10 jaunajām Eiropas Savienības dalībvalstīm kļuva pieejams Šveices finansiālā palīdzība ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai. Šīs finansiālās palīdzības ietvaros Latvijai paredzētais finanšu apjoms ir 59,88 milj. Šveices franku jeb apm.26,11 milj.latu, kura tiek apgūta ar Latvijas – Šveices sadarbības programmas palīdzību.  

Latvijas - Šveices sadarbības programma ir finansiālās palīdzības instruments, kas ir izmantojams papildus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu palīdzībai. Šveices finanšu palīdzība koncentrējas, galvenokārt, uz tiem projektiem, kuri netiek finansēti vai tiek daļēji finansēti no citiem finanšu avotiem.
Latvijas – Šveices sadarbības programmas ietvaros finansējums Latvijai būs pieejams līdz 2012.gadam, paredzot iespēju projektu īstenošanu pabeigt līdz 2017.gadam.   

Latvijas – Šveices sadarbības programma ir orientēta uz diviem mērķiem:
1)  veicināt ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanos starp Latviju un progresīvākajām paplašinātās Eiropas Savienības dalībvalstīm, un
2)  veicināt Latvijā ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanos starp dinamiskajiem pilsētu centriem un strukturāli vājiem perifērajiem reģioniem.

Lai nodrošinātu Šveices finansiālās palīdzības ieviešanu, 2007.gada 4.decembrī ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.839 apstiprināts Latvijas Republikas valdības un Šveices konfederācijas padomes ietvarlīgums par Latvijas – Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību samazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā, kuru abas līgumslēdzējpuses parakstīja 2007.gada 20.decembrī. Ietvarlīgums nosaka pamatnosacījumus Latvijas – Šveices sadarbības programmas finansējuma piešķiršanai un izlietošanai, atbalstāmās prioritātes un to finansiālos asignējumus, kā arī atbildīgās institūcijas par Latvijas – Šveices sadarbības programmas administrēšanu.

Vairāk informācijas www.swiss-contribution.admin.ch