Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  VRAA Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija (Fonda administrācija) īsteno Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vides un klimata pasākumu programmas LIFE (turpmāk – LIFE programma) finansējuma piesaisti, organizē LIFE programmas projektu konkursus…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis Uzlabot ugunsdrošību pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs attālos un mazattīstītos reģionos. Lai izglītības iestādēs nodrošinātu drošu mācību vidi, jābūt ierīkotām ugunsaizsardzības sistēmām saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  VRAA  nodrošina Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas LV02 „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteikto projektu vienošanos slēgšanu, projektu īstenošanas uzraudzību un kontroli. Programmas ietvaros…
  Statuss:
  Noslēdzies
  VRAA  nodrošina NFI programmas LV07 „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” iepriekš noteikto projektu Vienošanos slēgšanu, projektu īstenošanas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  2012.gada 1.februārī starp Finanšu ministriju (FM) un Šveices valdību tika noslēgts pēdējais projekta līgums par atbalstu ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs. Projekta "Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību…