Statuss:
Noslēdzies
Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir veicināt vienlīdzīgas nodarbinātības iespējas, kā arī nodarbinātību  un pakalpojumu pieejamību nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centros, attīstot pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūru.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība vai tās iestāde, kas reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir  24 710 791  latu, t.sk. ERAF finansējums  21 004 171  lati un nacionālais publiskais finansējums  3 706 620 lati.

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Projektu īstenošanas  veidlapas

Projekta pēc ieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Normatīvie akti MK Nr. 584 (22.07.2008.) "Noteikumi par darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.1.4.3.aktivitāti “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centros”"