Statuss:
Noslēdzies

Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem. Aktivitāte slēgta

Par aktivitāti  

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī.

Finansējuma saņēmēji Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras, Ventspils pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības un plānošanas reģioni.
Noslēgtie līgumi Informācija par noslēgtajiem līgumiem
Normatīvie akti

Ministru kabineta noteikumi Nr. 523 Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1. aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem".