Statuss:
Noslēdzies

LIFE programma ir Eiropas Komisijas finanšu instruments vides un klimata jomā, ar mērķi veicināt, aktualizēt, attīstīt un īstenot ES vides un klimata politiku, līdzfinansējot projektus ar Eiropas pievienoto vērtību. Lai palielinātu LIFE programmas kapacitāti, Latvijā kopš 2016. gada darbojas CAP LIFE LAT projekts.  

CAP LIFE LAT mērķis ir veicināt sekmīgo LIFE programmas projektu apjomu Latvijā, sniedzot atbalstu projektu pieteicējiem un realizētājiem. Mērķa sasniegšanai izveidota LIFE atbalsta vienība, kurā interesenti var saņemt konsultācijas un ieteikumus no pieredzējušiem ekspertiem. Projekta ietvaros tiek rīkotas arī regulāras LIFE projektu pieteicēju un realizētāju mācības, izstrādāta mentoringa programma un organizētā īpaša konsultatīvā padome efektīvākai mērķa sasniegšanai. Projekta ietvaros pieredzējuši eksperti sniedz atbalstu LIFE projektu pieteicējiem un realizētājiem. Interesenti katru darba dienu var saņemt konsultācijas un ieteikumus.

www.lifeprogramma.lv

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programma Latvijā darbojas no 2001.gada gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti 49 projekti.

LIFE programmas finansēšanas periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs ir 3,4 miljardi eur. Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais līdzfinansējums.

Uz šo finansējumu, iesniedzot projektu pieteikumus, var pretendēt jebkura juridiskā persona – uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – kas plāno veikt inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus.

LIFE programmas atbalsts ir ļoti plašs. Un lai gan vēsturiski Latvijā to vairāk izmanto  nevalstiskās organizācijas dabas projektu realizācijai,  šī gada uzsaukuma jauninājums – “tirgum gatavie” produkti vides un klimata tehnoloģijās -  ir ērts un pieejams veids kā arī privātie uzņēmēji var veikt jaunu produktu vai tehnoloģiju  ieviešanu LIFE programmas ietvaros.

Tiek izdalītas divas LIFE apakšprogrammas:

 1. Vides apakšprogramma, kuras projektiem laika posmā no 2014. līdz 2017.gadam paredzētais finansējums ir 1,3 miljardi EUR. Vides apakšprogrammas galvenās prioritātes ir:
  • Vide un resursu efektivitāte
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība
  • Vides pārvaldība un informācija
 2. Klimata pasākumu apakšprogramma, kuras projektiem laika posmā no 2014. līdz 2017.gadam paredzētais finansējums ir 449 miljoni EUR. Klimata pasākumu apakšprogrammas galvenās prioritātes ir:
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Klimata pārvaldība un informācija