Statuss:
Noslēdzies

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programma Latvijā darbojas no 2001.gada gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti vairāk nekā 50 projekti.

LIFE programmas finansēšanas periodā no 2021.gada līdz 2027. gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs ir 5,43 miljardi EUR. Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais līdzfinansējums.

Uz šo finansējumu, iesniedzot projektu pieteikumus, var pretendēt jebkura juridiskā persona – uzņēmēji, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – kas plāno veikt inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus.

LIFE programmas atbalsts ir ļoti plašs. Un lai gan vēsturiski Latvijā to vairāk izmanto  nevalstiskās organizācijas dabas projektu realizācijai,  šī gada uzsaukuma jauninājums – “tirgum gatavie” produkti vides un klimata tehnoloģijās -  ir ērts un pieejams veids kā arī privātie uzņēmēji var veikt jaunu produktu vai tehnoloģiju  ieviešanu LIFE programmas ietvaros.

Tiek izdalītas divas LIFE apakšprogrammas:

  1. Vides apakšprogramma, kuras projektiem laika posmā no 2021.-2027. gadam paredzētais finansējums ir 3,5 miljardi EUR. Vides apakšprogrammas galvenās prioritātes ir:
  • Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte
  • Daba un bioloģiskā daudzveidība
  1. Klimata pasākumu apakšprogramma, kuras projektiem laika posmā no 2021.-2027. gadam paredzētais finansējums ir nepilni 2 miljardi EUR. Klimata pasākumu apakšprogrammas galvenās prioritātes ir:
  • Klimata pārmaiņu mazināšana
  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām
  • Pāreja uz tīru enerģiju

www.lifeprogramma.lv