Statuss:
Noslēdzies

 

Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana. Aktivitāte slēgta


 

Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir paaugstināt teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa teritorijas attīstības plānošanas procesu.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir pašvaldības, plānošanas reģioni un  Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija.

Noslēgtie līgumi

Informācija par noslēgtajiem līgumiem

Normatīvie akti

Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumi Nr.522 par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana"  un Eiropas Sociālā fonda projekta iesnieguma veidlapa.

MK 2011.gada 11.oktobra noteikumi Nr.791 grozījumi MK 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.522 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2.aktivitāti "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana""