Statuss:
Īstenošanā
Publicēšanas datums: 30.06.2020.

(Nr. 2.2.1.1/17/I/015)

Projekts “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma” turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu “Vienotā datu telpa”.

Projekta mērķis

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu.

Projekta galvenās darbības

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai tiek veikta šādu darbību īstenošana:

 1. Projekta vadība;
 2. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas izstrāde un ieviešana;
 3. Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu;
 4. Drošas elektroniskās piegādes platformas 2. kārtas izstrāde un ieviešana;
 5. Sabiedrības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iespēju izmantošanas veicināšana;
 6. Publicitātes nodrošināšana;
 7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde.

Projekta iznākumi:

 1. Pilnveidoti 12 darbības procesi;
 2. Izveidota viena un pilnveidota viena centralizēta atvērtas informācijas sistēmu platforma, tai skaitā veikta to ieviešana;
 3. Pilnveidoti 10 e-pakalpojumi;
 4. Ieviests risinājums e-formas;
 5. Īstenoti 10 apmācību, informatīvo un publicitātes pasākumi;
 6. Apmācīti 200 centralizēto informācijas sistēmu platformu lietotāji.

Projekta izmaksas

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 4 500 000,00 euro, no kuriem 3 825 000,00 euro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.

Projekta ilgums

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža – 2017.gada 21.novembra.

Sadarbības partneri

Projekta īstenošanā piedalās šādi sadarbības partneri:

 1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija,
 2. Ventspils pilsētas dome,
 3. Labklājības ministrija,
 4. Dabas aizsardzības pārvalde,
 5. Ekonomikas ministrija,
 6. Rīgas domes Informāciju un tehnoloģiju centrs,
 7. Valsts vides dienests,
 8. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra.

Projekta īstenošanas statuss uz 2020. gada 30.jūnijā:

 1. Uzsākta visu projektā plānoto aktivitāšu īstenošana.
 2. PSPP pilnveides darbi, tiek veikti uz izmaiņu pieprasījumu (turpmāk – IP) pamata. Vienas projekta darbības īstenošanai var būt nepieciešami vairāki IP.
 3. Projekta ietvaros tiek nodrošinātas normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz projekta publicitāti, proti, Projekta īstenošanas vietā izvietoti informatīvie plakāti.
 4. Projekta aktivitāšu īstenošanai no kopējā projektam paredzētā finansējuma ir apgūti vairāk kā 2,44 milj. eur jeb 45%.
 5. Projekta ietvaros, atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām, tiek pilnveidota oficiālā elektroniskā adrese “E-adrese”, kas nodrošina vienotu un drošu saziņu ar valsti. Īstenota portāla Latvija.lv atbalsta vietne Mana.latvija.lv, kas izstrādāta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) īstenotās integrētās komunikācijas un mācību aktivitāšu programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros. Kampaņas aktivitātēm sekot līdzi var arī Latvija.lv Facebook lapā: https://www.facebook.com/latvija.lv/. Tiek īstenotas aktivitātes portāla latvija.lv pilnveidošanai, modernizēšanai un lietojamības uzlabošanai.   

Kontaktpersona:

Diāna Tumene

Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Projektu nodaļas
Projektu vadītāja
Tālr.: +371 67079041
E-pasts: 
diana.tumene@vraa.gov.lv