Statuss:
Noslēdzies
Kohēzijas fonda logo

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes. 

Vienošanās par projekta īstenošanu no 2019.gada 25.novembra noslēgta 2019.gada 26.jūlijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris. 

Projekta īstenošanas laiks ir 49 mēneši sākot no 2019.gada 25.novembra. 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai. 

VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 888 164,59   euro, no kā 692 776,56 euro ir plānotais ERAF finansējums.

VRAA deleģēta šādu PIKTAPS 2 projekta darbību realizācija: 

Nr.1 Darbība Rezultāts
2.

IKT arhitektūras pārvaldība  

Pilnveidots darbības process.
2.3

Projektā “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) un projektā “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma, 2 kārta” (PIKTAPS2)  projektēto

Centralizēto koplietošanas risinājumu autoruzraudzība 

Izveidots risinājumu programmatūras izstrādes autoruzraudzības ziņojums (dokuments).

3. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (turpmāk - AVIS) izstrāde 

Produkcijas vidē ieviesta platforma AVIS.

Ieguvumi ieviešot AVIS: 

Iedzīvotājiem:  

  • Portālā www.latvija.lv iegūst informāciju par sev pieejamiem atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī savu izmantoto atvieglojumu uzskaites datus (transakcijas) 
  • Atvieglojumi pieejami no brīža, kad tie piešķirti, bez sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību u.tml. dokumentu izgatavošanas un uzrādīšanas 

Valsts un pašvaldības iestādēm

  • Optimizēta un vienuviet pieejama atvieglojumu uzskaite 

  • Nodrošināta iespēja publicēt atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru tirgotāju 

Komersantiem

  • Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pārdot preces, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru atvieglojumu devēju 

  • Nodrošināta iespēja darījuma brīdī pārliecināties par atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu spēkā esamību 

Projektā paveiktais uz 24.12.2023: 

AVIS

Ieviesta produkcijā Atvieglojumu vienotā informācija sistēma (AVIS).

Izstrādāti četri AVIS procesi: atvieglojumu piešķiršana, reģistrēšana un pārvaldība; atvieglojumu aprēķins un pārvaldība; atvieglojumu saņēmēju elektroniska identificēšana un atvieglojumu darījumu uzskaite, uzraudzība, analīze un pārvaldība. 

Latvijas atvērto datu portālā: https://data.gov.lv/dati/lv/dataset?q=AVIS&sort=score+desc%2C+metadata_modified+desc publicētas piecas datu kopas.

Izveidoti un ieviesti divi e-pakalpojumi – „Man pieejamie atvieglojumi un to saņemšanas nosacījumi" un “Mani izmantotie atvieglojumi”

2021. gada 21. decembrī pieņemti Ministru kabineta noteikumi Nr. 871 “Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas noteikumi”

Papildus informāciju par projektu skatīt šeit.

Kontaktpersona: 

Kristaps Soms
Informācijas sistēmu attīstības departaments
Projektu nodaļa
Projektu vadītājs
Tālr.: 67770389
E-pasts:  kristaps.soms@vraa.gov.lv