Statuss:
Īstenošanā
Kohēzijas fonda logo

Projekts Nr. 2.2.1.1/19/I/002 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” uzsāktās aktivitātes. 

Vienošanās par projekta īstenošanu no 2019.gada 25.novembra noslēgta 2019.gada 26.jūlijā. Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) ir projekta partneris. 

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši sākot no 2019.gada 25.novembra. 

Projekta virsmērķis ir nodrošināt PIKTAPS 1. kārtas projektā uzsākto ERAF IKT projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektējumu īstenošanas autoruzraudzību, veicināt un attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus, pilnveidot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmu (VIRSIS), kā arī izstrādāt Atvieglojumu uzskaites un administrēšanas risinājumu, izveidojot iedzīvotājiem, komersantiem un valsts un pašvaldības institūcijām ērtu, viegli saprotamu centralizētu risinājumu valsts un pašvaldību piešķirto atvieglojumu administrēšanai. 

VRAA sadarbības apjoma novērtējums ir 1 596 106,95 euro, no kā 1 356 690,91 euro ir plānotais ERAF finansējums.

VRAA deleģēta šādu PIKTAPS 2 projekta darbību realizācija: 

Nr.1 Darbība Rezultāts
2.

IKT arhitektūras pārvaldība  

Pilnveidots darbības process.
2.3

Projektā “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma” (PIKTAPS) un projektā “Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma, 2 kārta” (PIKTAPS2)  projektēto

Centralizēto koplietošanas risinājumu autoruzraudzība 

Izveidots risinājumu programmatūras izstrādes autoruzraudzības ziņojums (dokuments).

3. Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas (turpmāk - AVIS) izstrāde 

Produkcijas vidē ieviesta platforma AVIS.

4. Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformas (PSPP) un Valsts informācijas resursu, sistēmu un sadarbspējas informācijas sistēmas (VIRSIS) attīstība

Attīstīta koplietošanas platforma PSPP un informācijas sistēma VIRSIS.

Ieguvumi ieviešot AVIS: 

Iedzīvotājiem:  

  • Portālā www.latvija.lv iegūst informāciju par sev pieejamiem atvieglojumiem un to saņemšanas nosacījumiem, kā arī savu izmantoto atvieglojumu uzskaites datus (transakcijas) 
  • Atvieglojumi pieejami no brīža, kad tie piešķirti, bez sociālo statusu apliecinošu izziņu, apliecību u.tml. dokumentu izgatavošanas un uzrādīšanas 

Valsts un pašvaldības iestādēm

  • Optimizēta un vienuviet pieejama atvieglojumu uzskaite 

  • Nodrošināta iespēja publicēt atvieglojumu piešķiršanas nosacījumus, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru tirgotāju 

Komersantiem

  • Nodrošināta iespēja sniegt pakalpojumus un pārdot preces, neveidojot individuālu datu apmaiņu ar katru atvieglojumu devēju 

  • Nodrošināta iespēja darījuma brīdī pārliecināties par atvieglojumu piešķiršanas nosacījumu spēkā esamību 

Projektā paveiktais uz 29.11.2021: 

Par AVIS izstrādi 10.06.2020 noslēgts darba uzdevums (līgums) un ir pabeigta AVIS izstrāde, kura bija jāīsteno līdz 31.03.2021

Nodrošināta projekta aktivitāšu plānošana un īstenošana, iepirkumu plānošana un vadība. Uzsākta projekta vadības grupas un projekta uzraudzības padomes organizēšana. Piesaistīti projekta sadarbības partneri – Valsts reģionālā attīstības aģentūra, Ventspils pilsētas dome un Latvijas Nacionālā bibliotēka projektu aktivitāšu īstenošanai. Veikta komunikācija par projekta aktivitātēm un projekta aktivitāšu koordinēšana. Nodrošināta projekta finanšu plūsmas plānošana un kontrole, veikta uzskaite par projekta personālu.

VARAM virzītais likumprojekts "Atvieglojumu vienotās informācijas sistēmas likums" ir apstiprināts Saeimā un stāsies spēkā 01.01.2022.

2021. gada 2.jūlijā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicēts paziņojums par atklāta konkursa "Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana" izsludināšanu, kur viena no sastāvdaļām ir sistēma VIRSIS.

Veikta VIRSIS tehniskās specifikācijas dokumentācijas izstrāde. 18.11.2021. izsludināts iepirkums par VIRSIS jaunās funkcionalitātes izstrādi “Centralizētu koplietošanas risinājumu izstrāde, ieviešana, attīstība un uzturēšana” ietvaros. Piedāvājumu iesniegšana līdz 29.12.2021.

 

Kontaktpersonas: 

Jānis Lagzdiņš 
Informācijas sistēmu attīstības departamenta
Pārvaldības nodaļas vadītājs 
Tālr.: 67142673 
E-pasts: janis.lagzdins@vraa.gov.lv 

Kristaps Soms
Informācijas sistēmu attīstības departaments
Projektu nodaļa
Projektu vadītājs
Tālr.: 67770389
E-pasts:  kristaps.soms@vraa.gov.lv