Statuss:
Noslēdzies
Par aktivitāti

Aktivitātes mērķis ir nodrošināt noteiktu nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru (pilsētu) izaugsmi, sniedzot atbalstu projektu īstenošanai pilsētvides un pilsētreģionu konkurētspējas, sasniedzamības vai pieejamības un pievilcības faktoru attīstībai saskaņā ar integrētām pašvaldību attīstības programmām.

Finansējuma saņēmēji šīs aktivitātes ietvaros ir nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centra pašvaldība vai tās iestāde, kas nav izveidota ar mērķi veikt saimniecisko darbību.

Kopējais aktivitātei pieejamais finansējums ir 209 216 720 latu, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 177 834 211 latu un nacionālais publiskais finansējums 31 382 509 lati.

Projektu īstenošanas  veidlapa

Projekta pēc ieviešanas pārskata veidlapa (13.05.2016.)

Normatīvie akti

Spēkā kopš 30.07.2010 - MK noteikumi Nr.660 „Grozījumi MK 2010.gada 26.janvāra noteikumos Nr.91 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitāti „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai””

Spēkā kopš 12.02.2010. 2010.gada 26.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.91"Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" (ar 10.10.2012. grozījumiem)

Zaudējis spēku. 2008.gada 27.maija Ministru kabineta noteikumi Nr.377 (ar 16.09.2008. , 15.09.2009. un 30.11.2009. grozījumiem) "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.6.1.1.aktivitāti "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai"