Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

E-pakalpojums nodrošina dažāda veida elektronisku iesniegumu - jautājumu, lūgumu, priekšlikumu vai sūdzību, nosūtīšanu iestādēm atbilstoši Iesniegumu likumam un iestāžu sniegto atbilžu saņemšanu portālā www.latvija.lv .

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāizpilda e-pakalpojums, kurā jānorāda adresāts, jāaizpilda iesnieguma saturs, kam var pievienot datnes, jānorāda vēlamais atbildes saņemšanas veids un jāsniedz kontaktinformācija.

  2. Atbildes saņemšana
    Atbilde tiek saņemta atbilstoši e-pakalpojumā norādītajam atbildes saņemšanas veidam – portālā www.latvija.lv, e-pastā, pa pastu vai klātienē.
    Portālā www.latvija.lv sniegtās atbildes ir pieejams klienta darba vietas sadaļā “Mani e-iesniegumi”.

Saņemt pakalpojumu