Vienreizes principa tehniskā sistēma ir autonoms risinājums, kurš būs jāintegrē tiešsaistes pakalpojumos, kuriem ir būtiska pārrobežu pakalpojumu apmaiņa. Sistēmai būs jānodrošina lietotājam arī iespēju priekšskatīt savu datus, pirms viņš apstiprina šo datu apmaiņu.

Vienreizes principa tehniskās sistēmas integrācija tiešsaistes pakalpojumos tiks nodrošināta, izmantojot savienojuma procesu, kuru VRAA izstrādās 2023. un 2024. gadu laikā. Iestādēm, kuras ir apliecinājumu pieprasītāji, ir jānodrošina Regulas (ES) 2018/1724 tvērumā esošo pakalpojumu digitalizācija, lai pakalpojumu būtu iespējams savienot ar OOTS sistēmu.

Savukārt iestādēm, kurām ir jānodrošina apliecinājumu sniegšana, datu padošanu primāri būtu jānodrošina, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu. Iestādēm apliecinājumi ir jānodrošina tā, lai visus prasītos datu laukus būtu iespējams izgūt ar vienu pieprasījumu kā vienotu datu kopu, tos nekombinējot ne no dažādiem reģistriem, ne dažādiem risinājumiem.

Kādos formātos var sniegt apliecinājumus?

Apliecinājumi, ar kuriem apmainās, izmantojot Vienreizes principa tehnisko sistēmu, var būt divos dažādos formātos:

  1. nestrukturētā formātā (PDF dokumenti);
  2. vai strukturētā (mašīnlasāmā) formātā (ebXML).

Strukturēti dati var būt arī citos formātos, kas nozīmē, ka tādā gadījumā tiks nodrošināta datu formāta transformācija, netransformējot datu vērtības. EK rīkotajās apakšgrupu sanāksmēs joprojām noris darbs pie strukturētu apliecinājumu datu kopu standartizācijas.