Informācija iedzīvotājiem

Pakalpojumu katalogs ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv, kas ir vienotais piekļuves punkts Latvijas valsts un pašvaldību iestāžu pakalpojumiem.

Pakalpojumu katalogā ir apkopota informācija par pakalpojumiem, ko iedzīvotājiem un uzņēmumiem sniedz valsts un pašvaldību iestādes. Ja iestāde nenodrošina pakalpojuma  sniegšanu  elektroniski – Jūs saņemsiet visu informāciju par citiem pakalpojuma saņemšanas veidiem un iespējām.


Informācija iestādēm

 

Pakalpojumu katalogs ir pārstrādē, vai tiktu iekļauts sistēmā VIRSIS. Kolīdz 2023.gada nogalē darbu uzsāks VIRSIS Vienotais reģistrs, Pakalpojumu kataloga darbība Valsts informācijas sistēmu savietotājā pakāpeniski tiks izbeigta.

Pakalpojumu katalogs publiski ir pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Katalogā ir apkopota valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu sagatavotā informācija par sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem. 

Lai pēc iespējas vienkāršāk un ērtāk iestādes darbinieks varētu strādāt ar pakalpojuma apraksta sagatavošanu, pakalpojumu aprakstīšanai ir izstrādāta vienota forma. Pakalpojuma apraksta sagatavošana notiek īpaši sagatavotā darba vidē VISS portālā, kur iestāžu darbiniekiem (sistēmas lietotājiem) tiek piešķirts lietotāja vārds un parole darbam ar sistēmu un nodrošināta pakalpojumu aprakstu administrēšana – informācijas ievade, publicēšana, labošana, papildināšana un dzēšana.

Ko iegūst iestāde?

  • vienots un strukturēts informācijas avots par sniegtajiem pakalpojumiem;
  • uzziņas avots iestādes darbiniekiem par pakalpojuma saņemšanas nosacījumiem;
  • uzziņas avots Vienoto klientu apkalpošanas centru darbiniekiem;
  • uzziņas avots iestādes klientiem par pakalpojumiem un to saņemšanas iespējām;
  • iestādes darbinieka (sistēmas lietotāja) darba vieta informācijas par pakalpojumu pārvaldībai;
  • iespēja attēlot informāciju par pakalpojumu arī iestādes mājas lapā;
  • metodiskais un konsultatīvais atbalsts.

Kas jādara iestādei?

Publiskā pakalpojuma informācijas ievade notiek VISS vidē. Lai strādātu VISS vidē, iestādes darbiniekam ir nepieciešams lietotāja vārds un parole. Lai saņemtu lietotāja vārdu un paroli, lūdzam aizpildīt pieteikuma veidlapu un atsūtīt no iestādes oficiālās elektroniskā pasta adreses pieteikumu uz e-pasta adresi: atbalsts@vraa.gov.lv .

2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaite, kvalitātes kontrole un sniegšanas kārtība” un 2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.400 “Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi” nosaka valsts pārvaldes iestādēm atbildību par ticamas un aktuālas informācijas nodrošināšanu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv.Noteikumu mērķis ir noteikt kārtību, kādā aktualizē vienotajā pakalpojumu portāla ietverto informāciju par iestāžu pakalpojumiem.

Lai saņemtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem saistībā ar pakalpojumu katalogu un valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv,  lūdzu, sazinieties ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras Informācijas sistēmu attīstības departamenta Integrācijas nodaļas speciālistiem pa tālruni: 67502757 vai e-pastu:atbalsts@vraa.gov.lv